Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 7. 7. 2021.
 

 
 

Žádost o informaci:

"Dovolujeme si Vás požádat o následující informace za Ústecký kraj (dále jen Kraj):

a) Kolik v Kč činily náklady Kraje za právní služby za rok 2020?

b) Kolik % z této částky představují právní služby týkající se kauz a poradenství v oblasti dopravní obslužnosti (např. právní služby v oblasti veřejných zakázek na dopravní obslužnost pro kraj, právní služby pro interního dopravce kraje, právní služby týkající se vztahu kraje a autobusových a železničních dopravců, podání na ÚOHS v souvislosti s dopravní obslužností apod.)? Plně dostačující je tzv. kvalifikovaný odhad tohoto podílu.

c) Kdo byli 3 největší dodavatelé právních služeb pro Kraj v 2020 (měřeno objemem fakturovaných částek) a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH za práci u těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb?

d) V xls detail účtu právní služby za rok 2020 – výstup z účetního systému Kraje, s následujícími informacemi pro jednotlivé zaúčtované faktury: datum / číslo dokladu - faktury/ název, popis faktury / fakturovaná částka bez DPH v Kč / název dodavatele /IČO dodavatele“

 

 

Poskytnutá informace:

a) Celkové náklady Kraje za právní služby za rok 2020 činily 36 098 334 Kč vč. DPH.

b) Kvalifikovaným odhadem 93 %.

c) Sestupně: 1) Skils s.r.o. advokátní kancelář – smluvní hodinová sazba platná od 6/2014 dle typu poradce: junior – 3 500 Kč bez DPH; senior – 4 500 Kč bez DPH; 2) Advokát JUDr. Daniel Volákpaušální forma odměny za měsíc; 3) Advokát Mgr. Vlastimil Škodapaušální forma odměny za měsíc.

d) Viz příloha. PS. některé fakturované částky nejsou v našem účetním systému uvedeny bez DPH a vygenerování v požadované podobě (tj. bez DPH) u nich nebylo možné.

 

příloha

Účtované nákupní faktury_právní služby_ KÚÚK_2020

 
Zodpovídá: JUDr. Jan Svoboda
Vytvořeno / změněno: 23.7.2021 / 23.7.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém