Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 9. 12. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

 

„1. Žádám o informaci, zda odbor kultury a památkové péče v období let 2018-2021:

a) vyhodnotil dosažení cílů uvedených v Projektu na sloučení OM MO a GVU MO,

b) provedl aktualizaci SWOT analýzy uvedená v Analýze variantního řešení organizačního uspořádání příspěvkových organizací,

c) vyhodnotil dosažení očekávaných přínosů v realizaci bodů 3.4 Finanční analýza navrhovaných variant, 3.5.2 Doporučení a 3.5.4.4 Kroky implementace změny.

2. Pokud bylo vyhodnocení provedeno, předložte prosím zpracované materiály a doklad o projednání v orgánech kraje a s jakým výsledkem.“

 

Odpověď:

 

Povinný subjekt sděluje k požadovaným informacím ohledně sloučení dvou organizací následující: vyhodnocení sloučení OM MO a GVU MO nebylo provedeno dle Vámi požadovaných kritérií.

 

Doprovodná informace: z žádosti vyplývá, že se domníváte, že OM MO a GVU MO se sloučila k 1. 1. 2018.  Na 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 se bod ohledně sloučení výše uvedených příspěvkových organizací neprojednával – materiál byl stažen. Ke sloučení organizací došlo až k 1. 1. 2019 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 č. 044/15Z/2018.

 
Zodpovídá: Bc. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 6.1.2022 / 6.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies