Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 12. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„1. Doložte doklady, kterými Galerie Benedikta Rejta p. o. informovala zřizovatele o podezření z existence padělků ve sbírce a jaká opatření zřizovatel přijal..

2. Sdělte, jaké šetření, o kterém informovala tisková mluvčí krajského úřadu v článku MF Dnes 11. 12. 2021, a s kterými subjekty v současné době ve věci probíhá.

3. Sdělte, proč nebyl případ předán k prošetření Policii ČR a zda byl Mgr. Vl. Drápal pověřen k jednání ve věci s Galerií Ztichlá klika Výborem pro kulturu ÚK či jednal jako soukromá osoba a na základě jakých informací.“

 

Odpověď:

 

 K bodu č. 1

Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace (dále „GBR“), informovala zřizovatele ústně, dne 18. 11. 2021, kdy se konalo u Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana, za účasti zástupců GBR, odboru kultury a památkové péče a odboru legislativně-právního Krajského úřadu Ústeckého kraje jednání. Následně probíhala průběžná rozsáhlá komunikace mezi uvedenými subjekty. Odborní pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje spolupracují s GBR za účelem řešení podezření. GBR je oprávněna k veškerým právním jednáním v souvislosti s řešením podezření a jeho dopadů.

K bodu č. 2

Jak bylo uvedeno v odpovědi k bodu 1., probíhá šetření podezření. Skutečnost, že se jedná o podezření, samo o sobě napovídá, že šetření je nutno provádět citlivě a s ohledem na právem chráněné zájmy (zejména dobré jméno a dobrá pověst). Proběhlo odborné posouzení externím odborníkem anglické nadace, který je jedním z předních expertů na období vzniku podezřelých děl. Dále bylo jednáno s oběma prodejci, kteří v této době zaujímají názor ke sdělenému podezření. Je taktéž připraveno trestní oznámení, s jehož podáním bylo zatím vyčkáváno na závěr jednání s prodejci a na, v kontextu s tímto, vyjádření bývalého odpovědného vedení GBR. Předpokládá se ukončení jednání s prodejci v lednu 2022 a podle jeho výsledků budou bezodkladně učiněny relevantní právní kroky, a to přímo GBR.

K bodu č. 3.

Jak bylo uvedeno výše, je šetřeno podezření a jednáno s prodávajícími. Návrh trestního oznámení byl připraven bez zbytečného odkladu po jednání dne 18. 11. 2021. Jelikož však Policie ČR již věc šetří, budou veškeré informace Územnímu odboru Louny, oddělení hospodářské kriminality, GBR předloženy.

Mgr. Vladimíru Drápalovi, který je členem Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, byla předána Vaše žádost k vyjádření. Jeho odpověď ze dne 21. 12. 2021 cit.:

 

Jednal jsem jako soukromá osoba, neboť se na mě obrátila autorka článku, která žije v Lounech, a osobně se známe, zda nemám nějaké informace k dané věci. Protože jsem zaznamenal, že kdysi byl v této kauze zmiňován majitel Galerie Ztichlá klika Jan Placák, kterého rovněž osobně znám, z důvodu získání objektivních informací jsem ne něj telefonicky obrátil s tím, zda nemá nějaké relevantní zprávy. Sdělil mi, že byl v této problematice kdysi dávno kontaktován a že dle jeho názoru je celá věc nejasná a nehodlá se s ní nadále zabývat. Tuto informaci jsem předal autorce článku. Tím celé moje angažmá v této kauze skončilo.
Mgr. Vladimír Drápal

 

 Z odpovědi vyplývá, že Mgr. Drápal nijak nejednal jménem Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Bc. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 18.1.2022 / 18.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies