Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 2. 2022.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„1- Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. dokumenty

ze spisu ve věci žádosti a jednání za spol.NET4GAS s.., o.  o zápis ,,

oprávněný investor " formou kopií listin, zejména :

 

a) podání- žádosti

 

b) příloh žádosti

 

c) výpisu z OR prokazující způsob jednání

 

d) elektronickou komunikaci prostřednictvím ID

 

e) další“

 

Odpověď:

 

V příloze Vám zasíláme žádost spol. Net4gas o zápis do seznamu oprávněných investorů. Žádost neobsahovala žádné přílohy. V souladu s §6 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., Správní řád, si krajský úřad ověřil skutečnost prokazující, že spol. Net4gas je oprávněným investorem s územní působností na území obcí uvedených v žádosti z vlastní úřední evidence a z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou:

 

a)      územně analytické podklady, v rámci nichž spol. Net4gas pravidelně při aktualizaci poskytuje údaje o území dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (viz pasport v příloze),

b)      veřejný přehled údajů o licencích udělených ERÚ (viz výpis v příloze).

 

Žádná další elektronická ani jiná komunikace v dané věci neproběhla. Výpis z obchodního rejstříku je dostupný veřejně na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=697156&typ=PLATNY

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 7.3.2022 / 7.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies