Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 8. 3. 2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Dobrý den,

tímto si Vás dovoluji laskavě požádat o zaslání podkladů - příloh (zejména příloh č. 1-4) návrhu Správy železnic na pořízení aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (v příloze), který byl podán dne 25. ledna 2022 na Váš odbor – Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Samotný text návrhu se odkazuje na celkem 7 příloh, které však nejsou dostupné z veřejných internetových zdrojů. Touto cestou bych Vás tak chtěla pořádat o zaslání oněch příloh. S ohledem na skutečnost, že jde o návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje, což je ze své podstaty procedura veřejná, přičemž i její jednotlivé výstupy a etapy projednání jsou zveřejňovány, máme zato, že v poskytnutí těchto příloh Vám ze zákonného pohledu nic nebrání. Předem děkujeme.“.


Odpověď:

Dle povahy Vaší žádosti jsme přistoupili k jejímu vyřízení v režimu žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tomto základě Vám Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje požadované informace – přílohy 1 – 4 návrhu Správy železnic na pořízení aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, kterou KÚ ÚK, ÚPS obdržel dne 27. 1. 2022. Dokumenty jsou uvedeny v příloze.

Zároveň sdělujeme, že veškeré dokumenty týkající se „návrhu“, včetně příloh, jsou též zveřejněny v souladu s § 42 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje, kde jsou zveřejněny veškeré projednávané materiály v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Konkrétně pod bodem 8.1.

Odkaz:

https://formulare.kr-ustecky.cz/materialyzukver/13_ZUK_2022-02-28/13_ZUK_2022-02-28.html

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2022 / 24.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies