Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28. 2. 2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Název ulice ,kde bydlím a do ulice s jakým názvem žadateli doručujete, nebo jste od roku 2001 doručovali písemnosti  zákonem předvídaným způsobem a dle zákona a právních předpisů níže uvedených a v jakých konkrétních věcech evidovaných povinným subjektem?“.

Pod pojmem „níže uvedené právní předpisy“ žadatel odkázal na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); vyhlášku č. 326/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel; částku č. 90/2000 Sb.


Odpověď:

Od roku 2001 do současnosti, Vám nebyla povinným subjektem zaslána písemnost, která by se svým obsahem týkala v žádosti uvedených právních předpisů.

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2022 / 24.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies