Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 5. 3. 2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„v příloze si Vám dovoluji zaslat 2 soubory: výkres platného územního plánu obce Mnetěš (VČETNĚ koridoru územní rezervy VRT-ZR1) návrh pozemkových úprav - plán společných zařízení (BEZ koridoru územní rezervy VRT-ZR1)

Současně jsou v rámci pozemkových úprav navrhovány opatření uvnitř koridoru územní rezervy VRT-ZR1, která je převzata ze ZÚR Ústeckého kraje.

Žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1) Kontaktoval Vás Státní pozemkový úřad v této věci investor této akce?

2) Bylo Vámi k této věci vydáno nějaké stanovisko?

Rovněž 28.2 byly zastupitelstvem Ústeckého kraje (na základě žádosti oprávněného investora) byly zahájeny aktualizace VRT-ZR1 .“.


Odpověď:

Obsahem Vaší žádosti nepožadujete žádné konkrétní vytvořené informace, ale pokládáte dotazy; KÚ ÚK, UPS tedy poskytuje „informace“ – odpovědi na Vaše dotazy:  

Ad 1) žádosti:

K této části žádosti KÚ ÚK, UPS sděluje, že ve věci Plánu společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mnetěš obdržel dne 12. 1. 2021 žádost o stanovisko k plánu společných zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability) vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mnetěš (zhotovitel – Geodetická kancelář Nedoma&Řezník, s.r.o., Plukovníka Mráze 1425/1, Praha 10) evidovanou pod č. j.: KUUK/005087/2021.

Nad rámec Vašeho požadavku KÚ ÚK, UPS v příloze přikládá kopii žádosti (bez příloh).

 

Ad 2) žádosti:

KÚ ÚK, UPS ve věci Plánu společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mnetěš nevydával žádné stanovisko, neboť není v daném řízení dotčeným orgánem a nedisponuje zákonným zmocněním takové stanovisko vydat.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 24.3.2022 / 24.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies