Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 3. 2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„žádáme o poskytnutí plánu veřejného zadávání (nebo obdobného dokumentu zachycujícího seznam, předpokládaný rozsah a předmět nebo název plánovaných veřejných zakázek povinného subjektu, případně i jeho příspěvkových organizací – dále jen jako „plán veřejného zadávání“) zpracovaného povinným subjektem pro období roku 2022“.

 

Odpověď:

 

Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí plánu veřejného zadávání pro rok 2022 Vám sdělujeme, že Ústecký kraj nedisponuje pro rok 2022 plánem veřejného zadávání, nebo obdobným dokumentem. Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi jednotlivými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2022, který je dohledatelný na adrese: Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022: Rozpočet Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Hašek
Vytvořeno / změněno: 8.4.2022 / 8.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies