Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 24.11.2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Pro účely zpracování mé bakalářské práce, která se týká zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o následující informace:

 

 

 

Informace pro oblast

 

rok 2021

 

obdržených žádostí  úřad celkem

(zák. 106/1999 Sb.)

 

 

 

 

sociální, zdravotní

 

 

 

 

 

školství, kultura, sport

 

 

 

 

 

životní prostředí

 

 

 

územní plánování,

stavební projekty

 

 

 

 

doprava, infrastruktura

 

 

 

 

 

finance

 

 

 

 

organizace a provoz

 

 

 

 

ostatní

 

 

 

 

  1. Otázka: Byly všechny tyto obdržené žádosti vyřízeny v zákonné lhůtě?                 

 

ANO X NE

 

  1. Otázka: Byla podána stížnost pro nečinnost úřadu (pro zmíněné žádosti)?           

 

ANO X NE“.

 

Odpověď:

 

Tímto Vám poskytujeme informaci o počtu žádostí dle InfZ, které byly u jednotlivých odborů povinného subjektu zaevidovány za rok 2021, a to ve formátu: název odboru – počet obdržených žádostí (Vámi přiloženou tabulku nevyplňujeme z důvodu, že neobsahuje označení všech našich odborů, rámcové náplně jednotlivých odborů lze nalézt na odkazu: Organizační struktura: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)):

 

1)    Obdržené žádosti dle InfZ celkem – 177

2)    Útvar interního auditu – 0

3)    Odbor dopravy a silničního hospodářství – 20

4)    Odbor ekonomický – 0

5)    Odbor informatiky a organizačních věcí – 7

6)    Odbor investiční – 4

7)    Odbor kontroly – 4

8)    Odbor kultury a památkové péče – 19

9)    Odbor kancelář ředitele – 16

10) Odbor majetkový – 1

11) Odbor regionálního rozvoje – 1

12) Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – 10

13) Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – 5

14) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – 5

15) Odbor sociálních věcí – 5

16) Odbor územního plánování a stavebního řádu – 19

17) Odbor zdravotnictví – 10

18) Odbor životního prostředí a zemědělství – 16

19) Odbor legislativně-právní – 35

 

Ad otázka č. 1: ANO

 

Ad otázka č. 2: NE

 

 

 

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 25.11.2022 / 25.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies