Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 21.11.2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o poskytnutí níže specifikovaných informací, týkajících se zdraví dětí a mladistvých ve vztahu k vybavování a používání školního nábytku (žákovské židle a stoly) v učebnách středních škol.

Všechny otázky se vztahují pouze k vámi zřizovaným středním školám:

1. Jak velké množství (%) středních škol používá velikostně jen takový školní nábytek, který je v plném souladu s vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb. v platném znění?

2. Jak velkým zdravotním rizikem pro žáky je dlouhodobé užívání školního nábytku, který je velikostně odlišný od jejich tělesného vzrůstu? O jeden, dva či více stupňů nábytku.

3. Jaká zásadní nápravná opatření přijal váš úřad k řešení dlouhodobého stavu ve školách, kdy nejsou dodržovány některé části vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění, především ty o nutnosti používání pouze takových velikostních stupňů školního nábytku, které plně odpovídají tělesnému vzrůstu každého žáka? Tato situace již trvá 15 let. 

4. Jaká jsou aktuální doporučení vašeho úřadu středním školám pro vybavování učeben školním nábytkem, kde se průběžně střídají žáci několika ročníků? A to z pohledu požadovaného souladu velikostního stupně školního nábytku a tělesného vzrůstu každého žáka.“

 

Odpověď:

 

    Ad 1) – 2)  vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

    Ad 3) Krajský úřad Ústeckého kraje žádná zásadní opatření nepřijal.

    Ad 4) Krajský úřad Ústeckého kraje nemá žádná doporučení.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 30.11.2022 / 30.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies