Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 06.12.2022.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

V létě roku 2022 hrozilo, že fakultní nemocnice nebudou mít na rok 2023 zajištěny dodávky energií. https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/08/fakultni-nemocnice-maji-smlouvy-na-dodavky-energii-jen-do-konce-roku/  Ještě v říjnu 2022 byla situace velice neutěšená: https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/fakultni-nemocnice-bojuje-s-vysokymi-cenami-energii Podobný problém se bude týkat i krajských nemocničních zařízeních.

V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jsou zajištěny dodávky energií pro všechny krajské nemocnice (dále KN) na rok 2023?
2Pokud ano, kdy KN uzavřely smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy?
3. Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro KN na rok 2023?
4. Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro KN na rok 2023?“

 

Odpověď:

 

Dle zákona InfZ tímto Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „povinný“) podává informace dle Vámi zaslaných otázek:


1.  Jsou zajištěny dodávky energií pro všechny krajské nemocnice (dále KN) na rok 2023?

 

Ano, na rok 2023 jsou zajištěné dodávky energií.

 

2.  Pokud ano, kdy KN uzavřely smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy?

 

Smlouvy byly uzavřeny dne 25. 8. 2021.

 

3.  Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro KN na rok 2023?

 

Pro KZ je dodavatelem elektrické energie:

NN je Centropol a. s.,

VN Pražská energetika a. s.,

 

Pro KZ je dodavatelem zemního plynu:

MO a VOSO Pražská plynárenská a.s.

 

Dodavatelem tepla pro KZ jsou:

nemocnice Děčín – vlastní kotelna a kogenerační jednotka, mimo areál – zdravotní středisko a archiv – TERMO Děčín

Masarykova nemocnice UL a Podhájí – ČEZ Teplárenská, a.s.

nemocnice Teplice – ČEZ Teplárenská, a.s.

nemocnice Most a ONP Zahražany – Severočeská teplárenská, a.s.

nemocnice Chomutov – ČEZ Teplárenská, a.s.

budova Hemodialýzy Chomutov – Actherm Distribuce, s.r.o.

nemocnice Litoměřice – Energie Holding, a.s.

nemocnice Rumburk – innogy Energo, s.r.o.

 

4.  Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro KN na rok 2023?

 

Cena elektrické energie: NN je 2250,-Kč / MWh VN je 2449,- Kč / MWh

Cena zemního plynu je: MO 3385,-Kč / MWh VOSO 3377,-Kč / MWh

 

Vzhledem k tomu, Ústecký kraj vysoutěžil cenu zemního plynu nad vládou stanovené zastropování, tak cena plynu ve všech kategoriích bude pro rok 2023 2500,-Kč / MWh.

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH.

 

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 19.12.2022 / 19.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies