Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 09.01.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) tímto podatel žádá krajský úřad o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut ve smyslu ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn. bez osobních údajů fyzických osob:

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2022 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona“

 

Odpověď:

 

K Vašemu podání poskytujeme následující informace:

Ad1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče nevydal v roce 2022 žádné rozhodnutí/usnesení ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Ad2) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče nevydal v roce 2022 žádné rozhodnutí/usnesení ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 16.1.2023 / 16.1.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies