Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 02.01.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:  

1)      Sdělení, zdali probíhá (případně kdy naposledy proběhla) jakákoli komunikace s obcí Bystřany, nebo Ing. Arch. Petrem Starčevičem (Architektonická kancelář Kolpron) ve věci územního plánu obce Bystřany, případně kdy naposledy

2)      Zejména, zdali proběhla nějaká komunikace s obcí Bystřany či Ing. Arch. Petrem Starčevičem od doby neschválení územního plánu přibližně v roce 2012

3)      Zejména, zdali Ing. Arch. Starčevič s někým z Ústeckého kraje konzultuje koncepci územního plánu, další varianty, které by měly být schvalovány apod.

 Důvodem žádosti je tvrzení Ing. Arch. Starčeviče, že takové konzultace probíhají a s nejmenovanou       pracovnicí Ústeckého kraje projednával již desítky konceptů, které se patrně nezakládá na pravdě.“


Odpověď:

 

K bodu 1) a 2)

Ve věci pořizování nového územního plánu Bystřany KÚ ÚK UPS sděluje, že od 15. 11. 2021, kdy Vám byla poskytnuta informace týkající se pořizování územního plánu Bystřany, tzn. i za období 2012 - 2015 (sdělení č. j.: KUUK/151173/2021 a rozhodnutí č. j. : 153647/2021) neprobíhala ze strany KÚ ÚK UPS s Obcí Bystřany ani s Ing. arch. Petrem Starčevičem (Architektonická kancelář Kolpron) žádná komunikace.

K bodu 3)

Ve věci územního plánu Bystřany neprobíhají ze strany KÚ ÚK UPS žádné konzultace, ani žádná jiná komunikace ke koncepci územního plánu, či k variantám, které by měly být schvalovány.

S ohledem na skutečnost, že dle Vašeho sdělení je důvodem podání žádosti o informaci tvrzení ing. arch. Starčeviče, že takové konzultace probíhají, a s nejmenovanou pracovnicí Ústeckého kraje projednával již desítky konceptů, které se dle Vašeho názoru patrně nezakládá na pravdě, požádal KÚ ÚK UPS v rámci krajského úřadu o součinnost Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK.

Poslední konzultace Ing. arch. P. Starčeviče proběhla na odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK dne 8. 12. 2017, a to na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 18.1.2023 / 18.1.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies