Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23.01.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Dle výše uvedeného předpisu žádám:

o poskytnutí kopie žádosti obce Třebušín o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně 2021
Ostatní dokumenty, kvůli kterým nebyla poskytnuta dotace na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého

Vyjádření Krajského úřadu o neposkytnutí dotace obci Třebušín na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

 

Odpověď:

 

K Vašemu podání poskytujeme následující informace:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče obdržel žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 na Projekt Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně. V roce 2021 žádost podána nebyla. Z Vaší celkové žádosti jsme si udělali úsudek, že požadujete kopii žádosti z roku 2022. Tu Vám zasíláme přílohou.

Zároveň zasíláme dokumenty související  s touto žádostí, zejména elektronickou komunikaci, rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice ze dne 8.02.2021, souhlas s dělením pozemků ze dne 02.02.2022, informace o pozemku, evidenční karta majetku obce, darovací smlouvu ze dne 28.1.2022, směnnou smlouvu ze dne 12.6.2022, geometrický plán ze dne 8.10.2021, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2021 (2x), vzdání se dotace ze dne 24.11.2022.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče předložil dne 14.12.2022 Radě Ústeckého kraje dokument vzdání se dotace od obce Třebušín ze dne 24.11.2022. Tento dokument bude projednávat dne 20.2.2023 Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Z výše uvedených podkladů vyplývá, že Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v rámci administrace žádosti pojal podezření, že obec nebyla v době podání žádosti o dotaci vlastníkem sochy sv. Jana Nepomuckého. Jelikož o dotaci může požádat pouze vlastník kulturní památky, bylo ze strany obce přikročeno ke vzdání se dotace.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 2.2.2023 / 2.2.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies