Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20.02.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Vzhledem k probíhajícímu dodatečnému řízení povolení stavby „Fotovoltaická výrobna elektrické energie na pozemku p.č. 232/2 v k.ú. Moldava“, č.j.: MgMT/131912/2022, vedené Magistrátem města Teplice, Vás žádám o informaci, zda byla a kdy, stavebníkem podána žádost o stanovisko dle ust. par.45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které vydává dotčený orgán Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Dále žádám o informaci, zda byla podána žádost o výjimku k zásahům do přirozeného vývoje zvl. chr. druhů dle par. 56 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které vydává dotčený orgán Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.“

 

Odpověď:

 

Pro záměr výstavby „FVE Moldava I“ na p.p.č. 232/2 k. ú. Moldava zdejší úřad vydal na základě žádosti ze dne 1. 9. 2010 souhlas dle § 45e odst. 2 zákona, ke změně druhu pozemku a způsobu využití mimo zastavitelné území, na území Ptačí oblasti Východní Krušné hory pod č.j. 2517/ZPZ/2010/NPO[1]047 ze dne 17. 9. 2010, kde stanovil podmínky pro realizaci a provoz záměru.

 Dále krajský úřad na základě žádosti ze dne 1. 9. 2010 vydal pro uvedenou stavbu na části p. p. č. 232/2 k. ú. Moldava (tj. na ploše v době vydání nedotčené stavebními zásahy) rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č.j. 2518/ZPZ/2010/ZD-349, JID 166396/2010/KUUK ze dne 21. 9. 2010, respektive nové rozhodnutí ve věci čj. 2518/ZPZ/2021/ZD-349, JID 95938/2021/KUKU ze dne 7. 8. 2012, kterým byla žádost o povolení výjimky zamítnuta pro bezpředmětnost. Předmětné rozhodnutí vám jako zástupci spolku Přátelé zeleného údolí (v současnosti Spolek přátel zeleného údolí Muldy) bylo doručeno.

 Žádost o stanovisko dle § 45i zákona pro záměr výstavby fotovoltaické výrobny elektrické energie na p. p. č. 232/2 k.ú. Moldava zdejší úřad neobdržel.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 7.3.2023 / 7.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies