Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 08.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

prosím o poskytnutí informací souvisejících s veřejně známou kauzou ROP Severozápad týkající se netransparentního rozdělování evropských dotací v NUTS 2 Severozápad a jejího dopadu na finance Ústeckého kraje, konkrétně tedy o informace:

 

1. zda činy některých členů volených orgánů (tedy zastupitelstva, rady, hejtmana) související s kauzou ROP Severozápad měly jakýkoliv negativní dopad na finance či rozpočet Ústeckého kraje;

2. zda byl Ústecký kraj postižen finančními sankcemi ve smyslu omezení čerpání dotací či jiných obdobně přídělových veřejných financí z důvodu kauzy ROP Severozápad, a pokud ano, o jaké sankce se konkrétně jednalo;

3. zda Ústecký kraj musel ze svého rozpočtu z důvodu kauzy vracet některé přijaté dotace či jiné finanční příspěvky, a pokud ano, tak kdy, jaké a v jaké výši;

4. zda musel Ústecký kraj z důvodu kauzy uhradit ze svého rozpočtu jakékoliv pokuty či jiné finanční sankce, a pokud ano, tak kdy, jaké a v jaké výši;

5. zda Ústecký kraj po některých z prokazatelných viníků/aktérů kauzy vymáhá škodu či žádá regresní náhradu finančních prostředků, a pokud ano, po kom, z jakého důvodu či titulu a v jaké výši;

6. zda má kraj vyčleněny nějaké finanční prostředky na případné další budoucí náklady související s kauzou, a pokud ano, tak v jaké výši.


Odpověď:

 

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

Ad 1) Odpovědnost či dopad činů člena či členů některého z volených orgánů kraje na finance či rozpočet Ústeckého kraje je v současné době předmětem trestních řízení, vedených u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v nichž dosud není pravomocně rozhodnuto a nelze tak činit závěry, které by byly v rozporu s presumpcí neviny.

Ad 2) V souvislosti s vedenými trestními řízeními nebyl Ústecký kraj postižen finančními sankcemi ve smyslu omezení čerpání dotací či jiných obdobně přídělových veřejných financí.

Ad 3) Ústecký kraj nemusel ze svého rozpočtu z důvodu vedení trestních řízení vracet přijaté dotace či jiné finanční příspěvky.

Ad 4) Ústecký kraj nemusel z důvodu vedení trestních řízení uhradit ze svého rozpočtu jakékoliv pokuty či jiné finanční sankce.

Ad 5) Ústecký kraj v postavení poškozeného učinil v probíhajících trestních řízeních ve smyslu ust. § 43 odst. 3 trestního řádu návrhy, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovaným povinnost k náhradě škody. Celkem požadovaná náhrada škody přesahuje částku 140.000.000,- Kč, tato je uplatňována vůči všem obžalovaným společně a nerozdílně.

Ad 6) Ústecký kraj v současné době v souvislosti s vedenými trestními řízeními nepředpokládá vznik budoucích nákladů.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 27.3.2023 / 27.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies