Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 10.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

žádám o poskytnutí informace dle InfZ:

1. Předložte kopii usnesení policejního orgánu, kterým jste byli informováni o odložení trestní věci.

2. Předložte kopii trestního oznámení zpracovaného po jednání 18. 11. 2021 u náměstka hejtmana Mgr. Jiřího Řeháka, jehož existenci potvrzujete v bodech 2. a 3. informace čj. KUUK/000135/2022/KP z 3. ledna 2022.

3. Předložte kopii odpovědi prodejců na žádost GBR čj. 559/r.2.f/Va/2021 o vyjádření k sdělenému podezření na prodej padělků v letech 2015-2017, kopie veškeré další korespondenci GBR a KUUK v uvedené věci vedené a současný výsledek jednání s nimi. Ukončení jednání se předpokládalo v lednu 2022, jak uvádíte v bodě 3 informace čj. KUUK/000135/2022/KP z 3. ledna 2022 a podle informace čj. KUUK/111429/2022/KP bod 1 ani k datu 25. 7. 1922 nebylo ukončeno. Pokud není ukončeno ani k dnešnímu dni, sdělte návrhy GBR nebo KUUK, o kterých se má jednat. 3. Předložte kopii nalezené zprávy ředitelky Melenové s vyjádřením aukčního domu a shrnutím jednání u náměstka Řeháka, jejíž existenci v rozporu s tvrzením povinného subjektu o její neexistenci potvrdila vedoucí odboru legislativně právního do spisu v odvolacím řízení proti rozhodnutí čj. KUUK/057588/2022/KP. Namísto požadované konkrétní listiny byl jako zmíněná zpráva povinným subjektem předkládán opakovaně neautorizovaný kompilát, proti čemuž jsem podával 8. 10. 2022 odvolání, a který odvolací orgán Ministerstvo vnitra ČR v rozhodnutí čj. MV-144903-10/ODK-2022 z 3. 11. 2022 zmiňuje v bodech 35 a 38 jako výtah z e-mailové komunikace zaevidované do elektronické evidence dokumentů odboru kultury a památkové péče č. j. KUUK/86877/2022, která obsahuje souhrn e-mailů od 22. listopadu 2021 do 5. ledna 2022.

4. Předložte kopie všech dalších e-mailů ředitelky Melenové, které zasílala krajskému úřadu ve věci údajných falz a které vedoucí legislativně-právního odboru ve stejném vyjádření do spisu navrhla shromáždit a zaevidovat na odboru kultury a památkové péče. Jedná se o kopii konkrétní listiny čj. KUUK/86877/2022, která obsahuje souhrn e-mailů od 22. listopadu 2021 do 5. ledna 2022, zaevidovaných v elektronické evidenci dokumentů odboru kultury a památkové péče KÚÚK (viz otázku 3 výše).

5. Sdělte, jaká opatření povinný subjekt v důsledku odložení trestní věci přijal..“


Odpověď:

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 10. 3. 2023, doručené povinnému subjektu dne 10. 3. 2023, zaevidované pod č. j. 041133/2023, poskytujeme Vám požadované informace:

 

1.    Předložte kopii usnesení policejního orgánu, kterým jste byli informováni o odložení trestní věci. - V příloze posíláme požadovanou informaci.

 

2.    Předložte kopii trestního oznámení zpracovaného po jednání 18. 11. 2021 u náměstka hejtmana Mgr. Jiřího Řeháka, jehož existenci potvrzujete v bodech 2. a 3. informace čj. KUUK/000135/2022/KP z 3. ledna 2022. - V příloze posíláme požadovanou informaci.

 

3.    Předložte kopii odpovědi prodejců na žádost GBR čj. 559/r.2.f/Va/2021 o vyjádření k sdělenému podezření na prodej padělků v letech 2015-2017, kopie veškeré další korespondenci GBR a KUUK v uvedené věci vedené a současný výsledek jednání s nimi. Ukončení jednání se předpokládalo v lednu 2022, jak uvádíte v bodě 3 informace čj. KUUK/000135/2022/KP z 3. ledna 2022 a podle informace čj. KUUK/111429/2022/KP bod 1 ani k datu 25. 7. 1922 nebylo ukončeno. Pokud není ukončeno ani k dnešnímu dni, sdělte návrhy GBR nebo KUUK, o kterých se má jednat.

 V příloze posíláme odpověď prodejců na žádost GBR včetně další korespondence. Jednání s prodejci byla přerušena po dobu policejního vyšetřování. V tuto chvíli žádná nová jednání neprobíhají. S aukčním domem Zezula se nejedná.

 

4.    (v žádosti uvedeno č. 3) Předložte kopii nalezené zprávy ředitelky Melenové s vyjádřením aukčního domu a shrnutím jednání u náměstka Řeháka, jejíž existenci v rozporu s tvrzením povinného subjektu o její neexistenci potvrdila vedoucí odboru legislativně právního do spisu v odvolacím řízení proti rozhodnutí čj. KUUK/057588/2022/KP. Namísto požadované konkrétní listiny byl jako zmíněná zpráva povinným subjektem předkládán opakovaně neautorizovaný kompilát, proti čemuž jsem podával 8. 10. 2022 odvolání, a který odvolací orgán Ministerstvo vnitra ČR v rozhodnutí čj. MV-144903-10/ODK-2022 z 3. 11. 2022 zmiňuje v bodech 35 a 38 jako výtah z e-mailové komunikace zaevidované do elektronické evidence dokumentů odboru kultury a památkové péče č. j. KUUK/86877/2022, která obsahuje souhrn e-mailů od 22. listopadu 2021 do 5. ledna 2022.

 V příloze posíláme požadovanou zaevidovanou emailovou korespondenci  č.j. KUUK/86877/2022, kde je uvedeno shrnutí jednání u p. Řeháka. Vyjádření aukčního domu je součástí předchozího bodu.

 

5.   (v žádosti uvedeno č. 4) Předložte kopie všech dalších e-mailů ředitelky Melenové, které zasílala krajskému úřadu ve věci údajných falz a které vedoucí legislativně-právního odboru ve stejném vyjádření do spisu navrhla shromáždit a zaevidovat na odboru kultury a památkové péče. Jedná se o kopii konkrétní listiny čj. KUUK/86877/2022, která obsahuje souhrn e-mailů od 22. listopadu 2021 do 5. ledna 2022, zaevidovaných v elektronické evidenci dokumentů odboru kultury a památkové péče KÚÚK (viz otázku 3 výše).

 Veškerá emailová komunikace, která byla ve věci falz od p. Melenové, obsahuje č. j. KUUK/86877/2022 viz předchozí body žádosti. Po zahájení policejního vyšetřování bylo již vše v kompetenci PČR.

 

6.  (v žádosti uvedeno č. 5) Sdělte, jaká opatření povinný subjekt v důsledku odložení trestní věci přijal.

      Povinný subjekt žádná opatření nepřijal.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 27.3.2023 / 27.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies