Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádám o poskytnutí všech informací, dokladů a jiných dokumentů souvisejících se zadávacím řízení na výběr zhotovitele, procesu schválení nejvýhodnější nabídky, uzavření smlouvy o dílo, jejího plnění, odevzdání vč. proplacení týkající se kompletně akce „Studie terénní cyklistiky v Ústeckém kraji, aktuální stav a vývoj“ zpracovanou v období 09-12/2019 vč. navazující akce „Aktualizace studie terénní cyklistiky v Ústeckém kraji“ z prosince 2022.

Zejména se jedná o poskytnutí:

- informace, v jakém režimu byly zakázky zadány

- všech dokladů a podkladů, které sloužily pro poptávku a výběr zhotovitele

- kompletní zadávací dokumentaci zakázky, resp. poptávkové dokumentace pro výběr zhotovitele apod.

- všech obdržených nabídek a hodnocení nabídek, dále kdy byly nabídky obdrženy a jakou formou

- doklady objednatele o dalším postupu po výběru nejvýhodnější nabídky, tedy pokud se výběr řídil směrnicí kraje o její poskytnutí, poskytnutí dokumentů o schválení potřebnými orgány/odbory kraje a další související dokumenty

- kompletního odevzdaného díla, tedy studie a aktualizace studie v plném znění

- předávacího protokolu díla (či obdobného dokumentu) potvrzeného objednatelem a dále kompletně obdrženou fakturaci za plnění díla vč. potvrzení o úhradě s uvedením termínu úhrady

- dalších příčinně souvisejících informací a dokumentů, které se týkají výše uvedené akce a jsou součástí celého procesu zadání zakázky vč. výběru zhotovitele, schválení objednatelem vč. uzavření smlouvy, plnění a odevzdání díla vč. proplacení“

 

Odpověď:

 

Viz přílohy.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 5.4.2023 / 5.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies