Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 22.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vás žádám o zodpovězení níže položených dotazů.


1. Kdo je provozovatelem informačního systému či aplikací realizující zúčtování a rozúčtování tržeb z jízdného (tzv. clearing) mezi dopravci (dělba tržeb), kteří jsou zapojeni do DÚK?

2. Jakým způsobem a jakými algoritmy je prováděno zúčtování a rozúčtování tržeb za jízdní doklady (tzv. clearing) mezi dopravci (dělba tržeb), kteří jsou zapojeni do vašeho integrovaného dopravního systému? Pokud disponujete interními akty řízení nebo jinou řídící dokumentací obsahující principy a algoritmy rozúčtování, prosíme o její poskytnutí.

3. Kdo je Vaším dodavatelem informačního systému či aplikací realizující zúčtování a rozúčtování tržeb z jízdného (tzv. clearingu) mezi dopravci (dělba tržeb), kteří jsou zapojeni do vašeho integrovaného dopravního systému?“

 

Odpověď:

 

Na základě Vaší žádosti sdělujeme níže odpovědi na Vaše dotazy:

1.   Provozovatelem clearingového centra je ČSAD SVT Praha, s.r.o., sídlem Křižíkova 4-6, Praha 8, IČ: 458 05 202. Dne 10. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb „Provozovaní a rozvoj zúčtovacího centra DÚK“ mezi Ústeckým krajem a ČSAD SVT Praha, s.r.o. Pro úplnost sdělujeme, že požadované informace jsou dostupné prostřednictvím registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (ID 13452144).

2.  V příloze zasílám „Principy zúčtování v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje a funkce zúčtovacího centra“.

3.  Dodavatelem informačního systému či aplikací realizující zúčtování a rozúčtování tržeb z jízdného (tzv. clearingu) mezi dopravci (dělba tržeb), kteří jsou zapojeni do integrovaného dopravního systému je ČSAD SVT Praha, s.r.o., sídlem Křižíkova 4-6, Praha 8, IČ: 458 05 202 na základě smlouvy o poskytování služeb „Provozování a rozvoj zúčtovacího centra DÚK“ mezi Ústeckým krajem a ČSAD SVT Praha, s.r.o. ze dne 10. 11. 2020. Tato smlouva je zveřejněna v registru smluv, jak je uvedeno výše.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 5.4.2023 / 5.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies