Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 30.03.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto

1) o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).

2) o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., (Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).“

 

Odpověď:

 

K vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 30. 3. 2023, která spočívá v žádosti o zaslání všech rozhodnutí vydaných zdejším úřadem dle výše uvedených ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích po 1. 1. 2014, vám sdělujeme následující:

1) K projednávání přestupků podle § 32 odst. 2 písm. g) není krajský úřad příslušným správním orgánem, příslušným je podle § 34 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku.

2) Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství za období od 1. 1. 2014 nevedl žádné řízení a nevydal rozhodnutí ve věci přestupku podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 14.4.2023 / 14.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies