Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 13.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisové složky KUUK/005877/2020 vedené k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“ (spis byl původně veden Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem pod č.j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl). Dále prosím o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 27.3.2023 (včetně).“

 

Odpověď:


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KUUK, UPS“), jakožto povinný subjekt, obdržel dne 13. 4. 2023 Vaši žádost, která byla následně dne 17. 3. 2023 částečně zúžena, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisové složky KUUK/005877/2020 vedené k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č. p. 227 Kovářská“ (spis byl původně veden Městským úřadem Vejprty pod č. j. MU/VEJ/2054/2013/Sú-Vl) a poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 31. 1. 2023(včetně).

 

V uvedeném období, tj. do 14. 4. 2023 byla spisová složka doplněna o položky č. 93, až 96 viz přehled obsahu uvedené spisové složky ze dne 14. 4. 2023. Vzhledem k tomu, že žádost byla zúžena o položku č. 93 v celém rozsahu a přílohy položek 94 až 96. KUUK, UPS poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, v souladu se zúženou žádostí žadatele všechny požadované informace (soupis uvedené spisové složky, a kopii přípisu č. j. KUUK/052397/2023 ze dne 3. 4. 2023).

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2023 / 20.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies