Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 05.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

dle §13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí níže požadovaných informací, týkajících se Zámeckého spolku Krásný Dvůr, z. s., IČO: 05444721, sídlo: č. p. 234, 439 71 Nepomyšl, datum vzniku 10. 10. 2016 (dále jen „spolek“).

1) Žádáme o zaslání informací o všech dotacích, které byly poskytnuty spolku, a to v následujícím rozsahu: datum přidělení dotace, výše dotace, název projektu a vyúčtování dotace.

 2) Dále žádáme o zaslání informací o všech dotacích (opět v rozsahu: datum přidělení dotace, výše dotace, název projektu a vyúčtování dotace), které byly prostřednictvím jiných subjektů (např. MAS VLADAŘ o.p.s.) přerozděleny tak, že spolek byl jedním z příjemců.


Odpověď:

 

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

Ad 1) V tabulce uvádíme informace o všech poskytnutých dotacích Zámeckému spolku Krásný Dvůr, z. s. od data vzniku 10. 10. 2016. Vyúčtování těchto dotací zasíláme v přílohách č. 1-5.


Dotace - Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. IČO: 05444721

Datum přidělení

Výše dotace

Název projektu

Vyúčtování 

27.06.2018

50.000 Kč

Jablečný den 2018

viz příl. č.1

10.07.2019

30.000 Kč

Krásnodvorské výtvarné dny

viz příl. č.2

16.07.2019

50.000 Kč

Jablečný den 2019

viz příl. č.3

28.06.2022

67.500 Kč

Jablečný den 2022

viz příl. č.4

18.07.2022

50.000 Kč

Léto na zámku Krásný Dvůr 2022

viz příl. č.5

 

Ad 2) Spolek Zámecký spolek Krásný dvůr, z.s. (IČO 054 44 721) byl podpořen v rámci individuální výzvy, kterou vyhlásila MAS Vladař o.p.s. na svém území pro období 1.7.2021 – 31.3.2022.

Jednalo se o projekt „Kdo si hraje, Nesmutní“ (20 000,- Kč; smlouva o poskytnutí příspěvku ze dne 24.01.2022 mezi MAS Vladař o.p.s. a Zámecký spolek Krásný dvůr, z.s.; individuální výzva vyhlášená pro roky 2021/2022).

Individuální výzva, vyhlašovaná MAS, je vázána na finanční alokaci z dotačního programu Podpora komunitního života na venkově, který vyhlašuje Ústecký kraj. Smluvní vztah pro dotační program Podpora komunitního života na venkově se uzavírá mezi Ústeckým krajem a MAS Vladař o.p.s.

Dle zásad dotačního programu Podpora komunitního života na venkově – zásady programu pro 2021 je Ústecký kraj poskytovatelem dotace oprávněnému subjektu (MAS). Do procesu projektového řízení příslušné MAS Ústecký kraj nevstupuje v žádné jeho části a ani není oprávněn se vyjadřovat k systému, který má příslušná MAS nastavený. Informace o jednotlivých podpořených projektech, v rámci individuálních výzev, jsou Ústeckému kraji uváděny v rámci závěrečného vyúčtování dotačního programu Podpora komunitního života na venkově, které předkládá MAS pro daný kalendářní rok (viz příloha).

Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj nemá pro dotační program Podpora komunitního života na venkově žádný smluvní vztah se spolkem Zámecký spolek Krásný dvůr, z.s., a pokud ve vaší žádosti uvádíte MAS Vladař o.p.s., je vhodné se obrátit s žádostí na MAS Vladař o.p.s. přímo.


Seznam příloh:

1)    Vyúčtování Jablečný den 2018

2)    Vyúčtování + Zpráva Krásnodvorské výtvarné dny

3)    Vyúčtování Jablečný den 2019

4)    Vyúčtování Jablečný den 2022

5)    Vyúčtování + Zpráva Léto na zámku Krásný Dvůr 2022

6)    Vyúčtování MAS Vladař o.p.s.


 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 21.4.2023 / 21.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies