Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 18.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o následující informace:

- je u platného dopravního značení, pro které bylo vydáno opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., uplatňována na toto OOP skartační lhůta, a pokud ano, kolik činí?“


Odpověď:


K Vaší žádosti sdělujeme následující:

1) Archivace dokumentů či jejich skartace po uplynutí skartačních lhůt se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „archivní zákon“) a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vyhláška“),

2) Pro ukládání dokumentů není úplně rozhodující, jakou formou jsou vydávány (zda formou rozhodnutí, usnesení, opatření obecné povahy, sdělení či podobně), ale jakého tématu se týkají

3) Pokud zákon příslušný pro dané téma (v tomto případě zákon č. 361/2000 Sb.) nestanoví přesné skartační či archivační lhůty (což zákon č. 361/2000 Sb. nestanovuje), vydává si příslušný správní orgán vlastní „Spisový plán“, jež musí být odsouhlasen příslušným Oblastním archivem (v tomto případě Oblastní archiv v Litoměřicích), skartační lhůty v tomto Spisovém plánu se mohou odvíjet od doporučených lhůt v tzv. „Skartačním rejstříku“, jež ale není závazný, pouze doporučující.

4) Z toho vyplývá, že každý správní orgán může mít skartační lhůty v konkrétních případech odlišné, a to v závislosti na svém odsouhlaseném Spisovém plánu

5) Pro archivaci a skartační lhůty dokladů týkajících se umístění dopravního značení není rozhodující, zda je toto dopravní značení stále umístěné, či již bylo odstraněno, skartační lhůta je vždy shodná

6) Pokud se tedy týká konkrétních lhůt, tak u našeho správního úřadu je pro stanovení místní úpravy provozu (čili povolení umístění trvalého dopravního značení) stanovena skartační lhůta 10 let, pro stanovení přechodné úpravy provozu (čili povolení umístění dočasného dopravního značení) skartační lhůta 5 let. Jak je ale uvedeno výše, u jiného správní orgánu mohou být skartační lhůty odlišné.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 27.4.2023 / 27.4.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies