Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 26.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádám o zaslání kopie dodatečného povolení ke stavbě RD stavebnice Ing. Moniky Hladíkové. Dodatečné povolení vydané SÚ v České Kamenici pod č.j. SÚ-8170/21-VD-692/2021, které bylo součástí dokumentace, kterou zaslala vedoucí SÚ v České Kamenici Bc. Drobná vašemu úřadu v souvislosti s mým odvoláním se do rozhodnutí o zastavení řízení o obnově stavebního řízení na stavbu výše uvedené stavebnice.“

 

Odpověď:

KÚ ÚK UPS k žádosti sděluje, že požadované rozhodnutí nebylo součástí předloženého spisového materiálu výše uvedeného odvolacího řízení, ale bylo součástí odvolacího řízení (spis. zn.: KUUK/173299/2021) vedeného proti rozhodnutí o dodatečném povolení pro soubor staveb: „Novostavba rodinného domu, terénní úpravy, zpevněné plochy, likvidace dešťových vod, přípojky inženýrských sítí (pitná voda, elektrická energie)“, na pozemku pozemková parcela č. 488/6 a 702/2 v katastrálním území Dolní Falknov. Po ukončení odvolacího řízení KÚ ÚK, UPS vrací celou spisovou složku stavebnímu úřadu. Nicméně, KÚ ÚK, UPS si opatřil kopii předmětného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, a proto Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v příloze poskytujeme požadovanou informaci (rozhodnutí č.j.: SÚ-8170/21-VD-692/2021).

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 5.5.2023 / 5.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies