Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28.04.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1/  Zda již byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci, dokončena mimořádná  inventarizace sbírkových fondů nařízená Příkazem ředitele č. 004-2015 - Opatření ve věci inventarizace sbírkových fondů ze dne 1. 6. 2015.

2/   Pokud byla dokončena, k jakému datu a s jakým výsledkem?

3/   Pokud nebyla dokončena, kdy se její dokončení předpokládá?.“


Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 28. 4. 2023, doručené povinnému subjektu dne 28. 4. 2023, zaevidované pod č. j. 0651753/2023, poskytujeme Vám požadované informace.


1/  Zda již byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci, dokončena mimořádná inventarizace sbírkových fondů nařízená Příkazem ředitele č. 004-2015 - Opatření ve věci inventarizace sbírkových fondů ze dne 1. 6. 2015.

Dle vyžádaného sdělení příspěvkové organizace byla mimořádná inventarizace dokončena.


2/   Pokud byla dokončena, k jakému datu a s jakým výsledkem?

Ke 31. 12. 2016 dokončena inventarizace všech podsbírek sbírkového fondu knihovny Oblastního muzea v Mostě, tj. podsbírek 18 – Knihy (Staré tisky), 19 – Písemnosti a tisky, 24 – Ostatní konzervační fond, 25 – Regionální literatura. A ke stejnému datu také inventarizace skupiny Historický nábytek z podsbírky 16 – Umělecké řemeslo.

Ke 30. 11. 2019 dokončena inventarizace podsbírky 14 – Militária.

Ke 24. 11. 2021 dokončena inventarizace modelů, které patří do podsbírek 25 – Různé a 11 – Etnografická.

Dokončená inventarizace je dále ve fondech podsbírek 9 – Archeologická, 10 – Historická (skupina Textil), 13 – Numizmatická, 16 – Umělecké řemeslo (skupina keramika, porcelán, kovy), 17 – Uměleckoprůmyslová práce, 23 – Věda, technika a průmyslová výroba. Zde však probíhají závěrečné kontrolní revize pořízených záznamů tak, aby protokolárně mohlo být vše uzavřeno k datu 31. 8. 2023.

Dle sdělení příspěvkové organizace v současné době probíhá dohledávání v některých fondech (s výjimkou 4 knihovních podsbírek, 25 Různé, 11 Etnografická, Historického nábytku a 14 Militaria) chybějících několik jednotlivých položek, vesměs běžných artefaktů. Ty ještě dohledávají v nesbírkových fondech, aby si byli jisti, že skutečně nejsou k nalezení. Jakmile definitivně vyloučí možnost jejich nalezení, pak budou postupovat v souladu se zněním zákona O sbírkách muzejní povahy, v platném znění. A to k termínu 31. 8. 2023.

 

3/   Pokud nebyla dokončena, kdy se její dokončení předpokládá?

Nerelevantní otázka, viz výše.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 9.5.2023 / 9.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies