Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 18.05.2023.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Čerpání kotlíkových dotací v r. 2022 nízkopříjmovými domácnostmi v Ústeckém kraji na výměnu nevyhovujícího kotle nižší než 3. emisní třídy na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.

1) Kolik nízkopříjmových domácností zažádalo o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo?

2) Kolik nízkopříjmových domácností dostalo dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo?

3) Jaké byly nejnižší fakturované ceny v Kč u deseti nejlevnějších instalací?

4) Kolik Kč bylo schváleno či již obdrželo těchto deset nejlevnějších instalací na dotaci (jednotlivě)?“


Odpověď:

Dne 18. května 2023 byla pod číslem jednacím KUUK/075266/2023 přijata Vaše žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. K Vaší žádosti
o poskytnutí informací k čerpání kotlíkových dotací v rámci dotačního programu pro nízkopříjmové domácnosti uvádím tyto informace:

1) Kolik nízkopříjmových domácností zažádalo o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo?

Řádně podáno bylo celkem 319 žádostí o poskytnutí dotace na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo.

2) Kolik nízkopříjmových domácností dostalo dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo?

Rada Ústeckého kraje rozhodla poskytnutí dotace celkem 278 žadatelům.

3) Jaké byly nejnižší fakturované ceny v Kč u deseti nejlevnějších instalací?

4) Kolik Kč bylo schváleno či již obdrželo těchto deset nejlevnějších instalací na dotaci (jednotlivě)?

Pořadové číslo

Způsobilé výdaje dílčího projektu celkem

(Jaké byly nejnižší fakturované ceny v Kč u deseti nejlevnějších instalací?)

Výše vyplacené dotace

(Kolik Kč bylo schváleno či již obdrželo těchto deset nejlevějších instalací na dotaci?)

1.

                   183 885,00 Kč

                          174 690,75 Kč

2.

                   185 313,10 Kč

                          176 047,45 Kč

3.

                   185 900,00 Kč

                          176 605,00 Kč

4.

                   190 000,00 Kč

                          180 000,00 Kč

5.

                   190 000,00 Kč

                          180 000,00 Kč

6.

                   190 074,68 Kč

                          180 000,00 Kč

7.

                   190 772,00 Kč

                          180 000,00 Kč

8.

                   190 900,00 Kč

                          180 000,00 Kč

9.

                   190 900,00 Kč

                          180 000,00 Kč

10.

                   200 880,00 Kč

                          180 000,00 Kč


Vykázány jsou pouze již vyplacené dotace dle předložených vyúčtování dílčích projektů na základě prokazatelně doložených způsobilých výdajů.


 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 30.5.2023 / 30.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies