Orientační nabídka


 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 09.05.2024.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění („InfZ“) žádá povinný subjekt o poskytnutí následujících informací:

1) Na veřejném projednání 5. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚĶ konaného 24.1.2023 v konferenčním sále Krajského úřadu ÚĶ jsme byli upozorněni na pořizování zvukového a video záznamu (stejně jako například při zasedání zastupitelstva). Prosím o poskytnutí tohoto záznamu.“

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám KÚ ÚK, UPS, jakožto povinný subjekt, dle ust. § 14 odst. 5 písm. d), ve spojení s ust. § 4a odst. 2 písm. c) InfZ, poskytuje požadovaný záznam, a to formou elektronického odkazu ke stažení na adrese: - Úschovna Krajského úřadu Ústeckého kraje (kr-ustecky.cz)

Odkaz bude aktivní 15 dní ode dne doručení tohoto sdělení.

 
Zodpovídá: Alena Bačíková
Vytvořeno / změněno: 15.5.2024 / 15.5.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém