Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
Přeshraniční projekt Vita-Min – Život s hornictvím byl zahájen konferencí v budově Saské rozvojové a dotační banky v Drážďanech.
 

 
 

  Kvalitě vod v oblastech zasažených těžbou pomůže přeshraniční projekt Vita-Min       
      

Přeshraniční projekt Vita-Min – Život s hornictvím byl zahájen konferencí v budově Saské rozvojové a dotační banky v Drážďanech. Ústecký kraj je jedním z partnerů. Projekt si klade za cíl identifikovat zátěže ve vodních útvarech způsobené hornickou činností a následně pomocí pilotních projektů a studií přispět k jejich sanaci. Svým charakterem navazuje Vita–Min na úspěšný projekt VODAMIN, realizovaný v letech 2011–2014.

Konferenci zahájil úvodním slovem Dr. Uwe Müller, vedoucí odboru vody, půdy a recyklace surovin z LfULG. Náměstek hejtmana s kompetencí pro oblast strategie, přípravy a realizace projektů Stanislav Rybák v úvodu řekl: „ Ústecký kraj se jako zodpovědný orgán v oblasti ochrany životního prostředí na svém území snaží o komplexní a koncepční řešení vodohospodářské situace na celém území zasaženém minulou i současnou hornickou činností. Společně se saskými partnery jsme již na toto téma realizovali projekt VODAMIN, který nám pomohl, i za přispění zkušeností partnerů, lépe poznat hydrologické problémy a jejich příčiny a na jejich základě také predikovat možné problémy v budoucnu. V této naší práci chceme dále pokračovat i navazujícím projektem Vitamin, získat další poznatky k hydrologické situaci a ke zlepšení a uchování kvality čisté vody v hornických regionech. Věřím, že k tomu přispěje i přeshraniční spolupráce a zkušenosti německých partnerů.“

V rámci konference následovalo představení základních parametrů projektu všech kooperačních partnerů a vystoupení řady českých i německých odborníků spolu s věcnou diskuzí. Za českou stranu vystoupili zástupci firmy R-Princip Most  s.r.o. a Palivového kombinátu Ústí nad Labem s.p.

Výchozím předpokladem pro přeshraniční spolupráci je podobné území na obou stranách hranice charakteristické dobýváním uhlí a rud. S tímto fenoménem je spojena celá řada negativních jevů, jako je degradace životního prostředí, zejména pak jeho vodní složky. V rámci Ústeckého kraje jsou hlavními tématy inovativní způsoby čištění důlních vod a otázka uchovávání kvalitní čisté vodě v krajině. Současným úkolem je nalezení technologií, které z dlouhodobého hlediska umožní ekonomicky efektivní čištění vod na přijatelnou kvalitu. Druhé téma se opírá o tzv. hydrické rekultivace neboli zatápění zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. V nedávné době bylo dokončeno zatopení bývalých lomů Chabařovice a Ležáky (jezera Milada a Most), přičemž v budoucnosti se počítá se zatopením zbytkových jam dosud aktivních velkolomů (Libouš, ČSA, Vršany, Bílina). Těmito procesy nabyde rozloha dosud rekultivovaných vodních útvarů z 560 ha na 3400 ha, čímž vznikne v Ústeckém kraji nový fenomén tzv. „jezerní krajiny“. Z koncepčního hlediska je potřeba zajistit dostatečné množství kvalitní vody pro napouštění těchto vodních útvarů a zároveň udržet jejich žádoucí vývoj.

Projekt Vita–Min – Život s hornictvím byl finančně podpořen částkou 3 mil. EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020. Jedná se o společnou přeshraniční iniciativu partnerů, přičemž lead partnerem je Saský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (LfULG) a kooperačními partnery jsou Ústecký kraj a město Oelsnitz v Krušnohoří. Projekt bude realizován v letech 2016 – 2019.

 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Vostrý
Vytvořeno / změněno: 13.4.2017 / 13.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém