Orientační nabídka


 

Zahraniční experti poradí, jak na podporu podnikání v Ústeckém kraji

foto
Jak pomoci rozvoji malého a středního podnikání v regionu? Jakou úlohu má hrát Ústecký kraj? Jak koordinovat spolupráci všech klíčových hráčů? Takové otázky řešila konference Peer Review, která se uskutečnila ve dnech 7. až 8. prosince 2016 v Ústí nad Labem v rámci projektu Pure Cosmos – Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Roli poradců zde měla mezinárodní skupina expertů z projektových zemí.
 

 
 

„Ústecký kraj přistupuje aktivně k řešení problematiky nezaměstnanosti a rozvoje kraje prostřednictvím podpory podnikání. Kromě konkrétních dotačních titulů pro podnikatele je významný vznik nového oddělení přímo na krajském úřadě, které má ve své gesci lidské zdroje a podporu podnikání a inovací. Očekáváme, že bude plnit roli koordinátora aktivit všech klíčových hráčů,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.


Mezi zmiňované klíčové hráče patří kromě krajského úřadu Krajská hospodářská komora ÚK, Hospodářská a sociální rada ÚK, regionální kancelář Czechinvest a Inovační centrum ÚK. Všichni prezentovali skupině expertů své poslání a aktivity, kterými se již nyní podílejí na podpoře malého a středního podnikání.

 

Experti v rámci programu navštívili také výzkumné pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci diskuzí se následně probírala úloha kraje v systému podpory malého a středního podnikání, kde je cílem růst přidané hodnoty firem a tím i prostoru pro zvyšování mezd pracovníků. K tomu může sloužit vytvoření tzv. one stop shop – hlavního kontaktního a informačního bodu pro zakládání a růst firem v kraji, nebo třeba vznik systematických programů pro zajištění nedostatkových kvalifikovaných pracovních sil např. ze zahraničí nebo z okolních regionů. Tématem je i pomoci firmám s někdy nadbytečnou administrativní složitostí podnikání.

 

Projekt Pure Cosmos je zaměřen na podporu veřejné správy při vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání, čímž se zvýší ekonomický rozvoj regionu. Projekt je financován z programu Interreg Europe a kromě Ústeckého kraje se na něm podílí sedm dalších partnerů z Itálie, Řecka, Německa, Anglie ad. Vedoucím partnerem projektu je město Janov.

 

Zpracoval odbor strategie, přípravy a realizace projektů

foto

foto


 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 13.12.2016 / 13.12.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém