Orientační nabídka


 

Zájemci o studium ve dvou jazycích na Gymnáziu v Pirně mají jedinečnou šanci

001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dům zahraničních služeb oznámily, že se uvolnila místa pro české žáky do 7., 8., 9. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Dodatečně přijatí žáci se zapojí do aktuálního školního roku 2011/2012.
Tisková zpráva ze 7. prosince 2011
 

 
 

Studium v rámci mezinárodního projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Výuka, výukové materiály, ubytování a stravování na internátě v Pirně jsou na základě smluvního dokumentu hrazeny českým a saským ministerstvem. Úspěšní absolventi získají po dvanáctileté školní docházce (o rok dříve, než jejich vrstevníci v ČR) německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno.

 

Bližší informace o škole a studiu sděluje český koordinátor Josef Urbánek urbanek.schillergymnasium@pirna.info, tel. 0049 3501 781 575, fax +49 3501 781 576 nebo je lze získat na internetové stránce www.schillergymnasium-pirna.de.

 

Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, velmi dobrá znalost německého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení se ke studiu a životu v cizině.

 

Do 7., 8. a 9. ročníku mohou zasílat přihlášky jak zájemci z řad žáků základní školy, tak žáci odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

Přihlášky zasílejte do 31. prosince 2011 na adresu:

 

PhDr. J. Urbánek

Friedrich-Schiller-Gymnasium

Seminarstr. 3

D - 01796 PIRNA

Deutschland

 

V přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, bydliště včetně telefonního/
e-mailového spojení, adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení
za poslední klasifikační období. Formulář přihlášky najdete
zde.

 

Zájemci budou vyzváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k pohovoru, při kterém prokáží znalosti z německého, anglického jazyka (písemně i ústně) a matematiky (písemně). Výběrové řízení se uskuteční na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v polovině ledna 2012.

 

Předpokládaný nástup ke studiu je od 2. pololetí školního roku 2011/2012 -  27. února 2012.

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 7.12.2011 / 7.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém