Orientační nabídka


 

Zajištění dopravy na trati 120 v úseku Žatec - Deštnice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Ottu Urmu, Deníky - Moje Žatecko (urma@ohremedia.cz)
 

 
 

Odpověď pro Ottu Urmu, Deníky – Moje Žatecko (urma@ohremedia.cz) ze dne 29. 5. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Vážená paní Jarolímková

redakci Žateckých novin navštívil Jaroslav Skopec z Měcholup s informací, že by mělo dojít k rušení vlakových spojů na trati 120  Žatec - Milostín, které by se mělo dotknout mimo jiné obyvatel Trnovan, Žlutic, Holedečku, Měcholup, Želče, Deštnice.

Jak jsem se dozvěděl od starostky OÚ Měcholupy Doris Černíkové, dotčené obce již zaslaly hejtmanovi petici s průvodním dopisem, kde žádají KÚ o přehodnocení tohoto rozhodnutí. Mě by zajímalo:

- od kdy by mělo k rušení spojů dojít

- o jaké spoje se jedná

- budou zrušené spoje nějak nahrazeny - starostka uvádí, že těmito vlaky lidé jezdí do práce, k lékaři, děti do škol atd.

- nelze rozhodnutí zvrátit třeba zvýšením příspěvku Českým drahám

 

Děkuji za odpověď

Otto Urma, Žatecké noviny

 

Odpověď:

Ústecký kraj uvažuje o neobjednání osobní vlakové dopravy na trati 120 v úseku Žatec – Deštnice k

8. 12. 2007. Osobní vlaky nahradí posílená autobusová doprava, o jejímž rozsahu je připraven jednat Krajský úřad Ústeckého kraje se smluvními dopravci Ústeckého kraje v oblasti. Nový autobusový jízdní řád autobusů bude navrhován tak, aby zahrnul jak požadavky obcí na intenzitu dopravy, tak aby byly zajištěny návaznosti na další železniční dopravu v Žatci a dále směrem na Rakovnicko, do Středočeského kraje. Tuto trať budou, i v případě o rozhodnutí o neobjednání osobní železniční dopravy, nadále využívat rychlíkové spoje a ostatní železniční přeprava.

Osobní železniční doprava v tomto úseku trati 120 nepatří k těm nejztrátovějším v Ústeckém kraji, nicméně průměrná obsazenost vlaků mezi jednu z nejnižších patří. Také její vedení již neodpovídá současným dopravním potřebám obsluhy území a cesty na ní uskutečněné mají spíše tranzitní charakter s malou výměnou cestujících v zastávkách. Trať většinou míjí obydlená centra a nástupní místa jsou umístěna na okraji obcí nebo mimo jejich intravilán s delší docházkovou vzdáleností. I toto je jedním z argumentů pro úvahy nad náhradou nákladnější vlakové dopravy levnější autobusovou dopravou, jenž může do obcí přímo zajíždět. Drážní doprava, která je asi 2x dražší než autobusová, má schopnost přepravit s vyšší cestovní rychlostí v jednom vlaku několikrát více cestujících, ale této výhody zde Ústecký kraj právě pro nízký počet cestujících nevyužije. Nicméně, hlavní a rozhodující slovo o objednání nebo neobjednání osobní vlakové dopravy bude mít Zastupitelstvo Ústeckého kraje. V současné době se jedná pouze o návrh ve stádiu konceptu, jenž nebyl orgány kraje (krajskou a radou a především krajským zastupitelstvem) projednán a ani schválen.

           

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 20.6.2007 / 20.6.2007 | Zveřejnit od-do: 20.6.2007-20.7.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém