Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Základní registr osob všem ulehčí

 
001
Odstranit vícenásobné zápisy stejných dat v rámci veřejné správy a pevně svázat jedno IČO s jednou podnikající osobou – to jsou dvě z několika z výhod základního registru osob (ROS). Ten by měl být spuštěn v polovině letošního roku. Český statistický úřad (ČSÚ) v uplynulých týdnech registr naplnil daty, která mu dodaly oprávněné státní orgány a instituce.
Tisková zpráva z 21. května 2012
 

 
 

Základní registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, pomůže sjednotit data o právnických osobách a jejich organizačních složkách, podnikajících fyzických osobách, podnikajících zahraničních osobách a také o orgánech veřejné moci. Odstranění existujících duplicit a násobných zápisů je jedním z přínosů registru.

„Smyslem základního registru osob i dalších registrů je odstranění nejednotných informací. Jeden zápis se tak promítne do více agend, aniž by jej někdo musel přepisovat,“ vysvětluje Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.

Připomíná, že každá osoba bude mít svoje identifikační číslo (IČO), které jednou získá a které už bude mít k dispozici po celý život, tedy i v případě, že například po dvaceti letech obnoví své podnikání. „Odstraní se tak jevy, kdy má dnes jedna osoba více identifikačních čísel, případně více osob stejné IČO,“ říká Stanislav Palas.

Data dodávají editoři

Registr bude obsahovat základní údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. Zápis všech údajů do registru osob budou provádět tzv. editoři. Jde o orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Dalšími editory registru osob svázanými s editací vybraných referenčních údajů budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík. „Všichni, kteří se podílejí na tvorbě Základního registru osob, nám měli zaslat potřebné údaje do konce dubna. Aby mohl být registr úspěšně spuštěn v polovině letošního roku, museli jsme ho kompletně naplnit do poloviny května, a to včetně kontroly dat a jejich porovnání s jinými evidenčními systémy. Bohužel se stávalo, že někteří editoři poslali svá data ve stavu, ve kterém je pro registr nebylo možné použít, proto jsme je museli požádat o poskytnutí dat v lepší kvalitě. Tím se proces úvodního plnění zpomalil. Nyní ale již máme většinu potřebných dat,“ říká Stanislav Palas. Vyzývá proto všechny příslušné orgány a instituce, aby věnovaly maximální pozornost doporučením, která už dříve dostaly od ČSÚ a která by jim měla pomoci vyvarovat se chybám.

Příprava na práci s ROS se netýká pouze jeho editorů. Je dále důležité, aby se také připravily ty orgány veřejné moci, které budou údaje z registru využívat. Zejména je nutné, aby si zajistily komunikaci svých informačních systému se systémem základních registrů a správně nastavily oprávnění k využívání údajů z ROS v podkladech, které zasílají registru práv a povinností. „Pokud tyto podmínky nesplní, nebudou moci využívat údaje ze základních registrů a ani je žádat přímo od osob,“ řekl projektový manažer ROS Michal Čigáš.    

Registry uspoří čas

Smyslem soustavy základních registrů veřejné správy je uspořit čas podnikatelům a statutárním zástupcům právnických osob, lépe ochránit jejich data a zajistit vyšší efektivitu státní správy. Cílem je i vyřešit současné problémy spojené s izolovanou a nejednotnou evidencí stejných základních údajů v jednotlivých informačních systémech veřejné správy. Evidovaná data jsou pak mezi jednotlivými informačními systémy mnohdy nekonzistentní a mají rozdílnou kvalitu z hlediska úplnosti, pravdivosti či aktuálnosti. ROS soustřeďuje údaje do jednoho informačního systému a odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách.

Více informací o základním registru osob na www.czso.cz/ros a na http://www.szrcr.cz/registr-osob.

Připravila: Martina Šlapáková, Agentura KOMUNIK
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 21.5.2012 / 7.6.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém