Orientační nabídka


 

Zápisový lístek na střední školy dostanou děti už na škole základní

 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 2.2.2009

 

 

V základních a středních školách skončilo 1. pololetí, žáci dostali svá vysvědčení a především žáky základních škol  čeká nelehký úkol rozhodnout se, na jaké střední škole se budou dále připravovat pro svou budoucí profesi. Školské předpisy od letošního roku zavádí novinku, a to zápisový lístek. Aby mohl být zájemce po úspěšném přijímacím řízení do střední školy skutečně přijat, musí od ředitele střední školy získat rozhodnutí o přijetí a následně pak svůj úmysl nastoupit ke střednímu vzdělávání potvrdit právě tímto zápisovým  lístkem. Všichni žáci navštěvující základní školu obdrží tento lístek na „své“ základní škole, a to nejpozději do 15. března ( nebo 30. listopadu v případě, že podávají přihlášku  do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.)

„V ostatních případech (když uchazeč není žákem základní školy) vydává na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad, příslušný podle místa trvalého bydliště dotyčného zájemce,“ říká Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje, jenž má na starosti rezort školství. Upozorňuje, že každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek. Zápisový lístek se podle krajského politika odevzdává řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to  nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Všem uchazečům, kteří nenavštěvují základní školu a kteří bydlí trvale v Ústeckém kraji, bude zápisový lístek vydáván Krajským úřadem Ústeckého kraje na  pracovišti Czech Pointu, druhou možností je zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Bližší informace, včetně  vzoru  žádosti o vydání zápisového lístku najdou zájemci na webu Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) v sekci školství, mládež a sport / vzdělávání   (vydáno 7.1.2009 Informace pro uchazeče o vzdělávání v 1. ročníku středních škol všech zřizovatelů – kraj, obce,svazek obcí, soukromník, církev ).

 

s využitím materiálů a podporou pracovníků odboru školství

 

připravila: Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741,  737415959

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: Naděžda Kocábková
Vytvořeno / změněno: 2.2.2009 / 2.2.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém