Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zasedání Komise Asociace krajů tentokrát v Ústeckém kraji

 
v
V tomto týdnu hostil Ústecký kraj členy Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti (sociální komise AKČR, SK AKČR) na pravidelném zasedání. Ústecký kraj v tomto orgánu Asociace krajů reprezentuje radní Jana Ryšánková, v jejíž kompetenci je též sociální problematika. SK AKČR projednala nejpalčivější otázky v sociální oblasti a shodla se na dalším postupu vůči centrálním orgánům státní správy.
 

 
 

První část jednání a přijatých usnesení se týkala informací o průběhu dotačního řízení. Opakuje se situace s nedostatkem finančních prostředků z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na sociální služby. Žádost o dotaci na provoz zasílají poskytovatelé služeb, včetně krajských příspěvkových organizací přímo na MPSV. V letošním roce je situace komplikovanější o to, že některé služby, dříve financovány z evropských peněz, byly vyčerpány a nová výzva nebyla ze strany MPSV otevřena (již se k této problematice opakovaně kraj vyjadřoval v médiích).

SK AKČR proto nesouhlasí s výší přidělených prostředků a se způsobem hodnocení a upozornila na rizika zániku některých sociálních služeb v důsledku nedostatku finančních prostředků.

Druhá část jednání se zabývala hodnocením sociální reformy, která dnes probíhá převodem výplaty sociálních dávek na úřady práce. Chaos a problémy s tím spojené kraje předpokládaly a avizovaly již půl roku dopředu. SK AKČR projednala dosavadní průběh sociální reformy MPSV a konstatovala, že se naplnila všechna rizika, na něž v průběhu přípravy reformy zástupci krajů  upozorňovali. Hodnotí reformu jako nepřipravenou, realizovanou přes odpor většiny partnerů a veřejnosti a  ohrožující sociálně nejslabší vrstvy společnosti.

Třetí část zasedání se týkala snižování úhrad zdravotních pojišťoven. Kromě nemocnic se to dotýká také zařízení poskytujícím sociální péči. Jde o to, že v zákoně byl odstraněn úkon podávání léků jako úkon, který hradí pojišťovny. SK AKČR zásadně nesouhlasí s postupem Ministerstva zdravotnictví a MPSV při tvorbě úhradové vyhlášky pro rok 2012 a konstatuje, že vypuštění úkonu podávání léků klientům poskytovatelů sociálních služeb ohrožuje základy  poskytované zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. SK AKČR osloví dopisem žádajícím nápravu  ministerstva  zodpovědná za přípravu úhradové vyhlášky a připomínkové řízení.

 

a

b

c

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 20.1.2012 / 20.1.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém