Orientační nabídka


 

Zastřešující projekty ÚK

 
 
 
Financováno EU a MŽP
Zastřešující projekt je speciální typ podpory realizovaný v rámci implementace Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s Ústeckým krajem. Jde o schéma, kdy řídící orgán (Ministerstvo životního prostředí) poskytne prostředky Ústeckému kraji a ten následně poskytuje podporu konečným příjemcům.

Ústecký kraj je v pozici příjemce podpory dle čl.2(9)(d) obecného nařízení. Zároveň je ve vztahu ke konečným příjemcům i poskytovatelem dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ústecký kraj bude působit v roli administrátora zastřešujícího projektu (tzn. že kraj distribuuje prostředky konečným příjemcům, kteří splnili podmínky předem stanovené řídícím orgánem).

Ústecký kraj v rámci realizace zastřešujícího projektu vytvoří Dotační program, jehož prostřednictvím bude poskytována dotace konečným příjemcům. Po podání projektu konečného  žadatele bude probíhat hodnocení, které zahrnuje kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti. Věcné hodnocení nebude prováděno u zastřešujících projektů. Hodnocení projektů bude mít v gesci Ústecký kraj.

Návrhy parametrů zastřešujících projektů byly projednány na Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje dne 29.6.2022. Ústecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podklady průběžně aktualizuje. Finální nastavení zastřešujících projektů pro Ústecký kraj bude specifikováno v závazných pokynech zastřešujících projektů a textu výzvy. Koneční žadatelé se budou řídit Dotačním programem, který bude vyhlášen ze strany Ústeckého kraje.

Níže je uveden přehled zastřešujících projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace:

  • Vouchery pro podnikatele,
  • Filmové vouchery,
  • Kreativní vouchery,
  • Vouchery na přípravu projektů.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > OP Spravedlivá transformace > Zastřešující projekty ÚK

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém