Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Zástupci obcí, nemocnic, pojišťoven a kraje se sešli u jednoho stolu kvůli zdravotnictví

 
001
Kvalitní a dostupná zdravotní péče, efektivně využívané finanční prostředky a odpovídající lékařská pomoc – to jsou jen některá vybraná témata, která zazněla na dnešním kulatém stole „Zdravotnictví na území Ústeckého kraje – optimalizace lůžkové péče“. Hlavním cílem setkání byla vzájemná komunikace obcí, nemocnic a pojišťoven, kterých se v následujících letech dotknou finanční škrty. Jednání zahájila hejtmanka Jana Vaňhová.
Tisková zpráva ze 6. prosince 2011
 

 
 

Dnešní kulatý stůl byl již druhým setkáním v letošním roce. „První červnové jednání bylo vyvoláno tlakem ministerstva zdravotnictví, vlády i zdravotních pojišťoven na úspory v lůžkové péči. Jsem si však jista, že každá změna, byť je vyvolána vnějším tlakem, by měla být alespoň v rámci našeho kraje koordinována,“ řekla během svého úvodního slova hejtmanka a doplnila: „Tlak na úspory v systému lůžkové péče je oprávněný, jakákoli sebemenší změna by však neměla omezit přístup občanů našeho kraje k potřebné zdravotní péči. Osobně vnímám optimalizaci, jako snahu k finančním úsporám uvnitř nemocnic, přičemž tyto úspory nezůstanou na účtech zdravotních pojišťoven, ale budou účelně vynaloženy na poskytnutí zdravotní péče našim obyvatelům.“

 

Po zahájení následovala prezentace Svazu zdravotních pojišťoven ČR, která přítomným představila ucelenou vizi péče o pacienty v následujících letech. Důraz byl kladen především na zvyšování standardu kvality péče, ekonomickou efektivitu a snižování fixních nákladů. V současnosti má Ústecký kraj podle VZP 541 lůžek na 100 tisíc obyvatel, což je 5. nejvyšší počet mezi kraji ČR (mimo Prahu). Podle pojišťoven je zachování stávajícího stavu neudržitelné a je proto potřeba hledat cesty, jak počet lůžek snížit kvůli nastalým okolnostem.

 

Přítomní primátoři, starostové, zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven se dohodli na vzájemné spolupráci, aby bylo dosaženo požadovaných úspor při zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče.

 

Připravila:

Mgr. Alena Tichá

oddělení tiskových informací

Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Tel.: 475 657 741, 734 412 962

ticha.a@kr-ustecky.cz

01
Setkání zahájila hejtmanka Jana Vaňhová, vedle které seděl vedoucí

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK Petr Severa.

02
Za přítomné zdravotní pojišťovny mluvil mimo jiné Petr Veselský ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (zcela vpravo). Kulatého stolu se zúčastnil také náměstek hejtmanky Pavel Kouda (zcela vlevo).

03
Zástupci Krajské zdravotní a.s.

04
Zástupci měst, obcí a nemocnic

01

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 6.12.2011 / 6.12.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém