Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zástupci Účetního dvora Evropské unie na inspekci v našem regionu

 
001
Jedním z nedávno ukončených projektů, realizovaných na území MAS Šluknovsko za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova ČR – osy IV Leader prostřednictvím MAS Šluknovsko, je stavba stodoly na uskladnění krmiv v areálu zemědělské farmy Petra Dastycha v Krásné Lípě – Kamenné Horce.
Tisková zpráva z 15. listopadu 2012
 

 
 

Celkový rozpočet projektu se vyšplhal na 1 786 200 Kč. Stavba byla zahájena i ukončena v loňském roce. Poté byla žadateli v dubnu 2012 vyplacena dotace ve výši 619 250 Kč.

Dotaci z Programu rozvoje venkova ČR tvoří z 80 % příspěvek z fondů EU a zbylých 20 % tvoří příspěvek z národních zdrojů. Nad správným nakládáním s finančními prostředky EU bdí auditoři Účetního dvora Evropské unie, kteří provádějí kontroly jak v orgánech EU, ve členských státech, tak i ve státech, které čerpají podporu z EU. Hlavním záměrem je, aby byly peníze daňových poplatníků v EU využívány co nejlépe. Účetní dvůr má proto právo provádět kontrolu všech jednotlivců nebo organizací, kteří nakládají s peněžními prostředky EU. Dvůr často provádí kontroly přímo na místě. O svých šetřeních vydává podrobné zprávy, které předkládá Komisi a vládám členských států EU.

Zhruba deset namátkových kontrol na místě realizace projektů provedli zástupci Účetního dvora EU letos v listopadu na celém území ČR. V severních Čechách navštívili dvě místa a jedním z nich byla 8. listopadu 2012 právě Kamenná Horka, na níž se nachází zemědělská farma Petra Dastycha. Evropské komisaře doprovázeli úředníci Ministerstva zemědělství ČR, Centrálního pracoviště a Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu, ale i zástupci MAS Šluknovsko.

Prvním bodem inspekce byla kontrola účetních dokladů, spojených s vyúčtováním stavby hospodářské budovy. Dále byly zrekapitulovány administrativní postupy žádosti, výsledky hodnocení žádosti výběrovou komisí MAS Šluknovsko a celý průběh realizace projektu až po jeho ukončení a kolaudaci stavby. Druhým bodem byla vizuální kontrola vlastní stavby v areálu zemědělské farmy, použitých materiálů a soulad faktur s rozsahem provedených prací.

Na závěr inspekce konstatovali zástupci Účetního dvora EU, že po prostudování předložených dokumentů, účetních dokladů i z průběhu kontroly na místě realizace projektu neshledali žádná pochybení ani ze strany žadatele ani administrátorů projektu.

Evropský účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví EU. Jeho úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a podávat zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky. Byl zřízen v roce 1975 a jeho sídlo je v Lucemburku.

 

Připravila: Dana Dudková, MAS Šluknovsko

01

01

01

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 15.11.2012 / 15.11.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém