Orientační nabídka


 

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Bruselu o transformaci uhelných regionů

V sídle Evropského výboru regionů v Bruselu se konala konference na téma „Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech“. Své transformační plány a projekty zde představily Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.
Tisková zpráva ze dne 24. listopadu 2022
Konference Brusel
 

 
 
Ústecký kraj zastupovali radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, radní pro majetek a investice Tomáš Rieger a radní pro finance Jan Růžička. Konferenci předsedal Emil Boc, předseda Evropského výboru regionů. Za českou stranu na konferenci vystoupili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, z evropské úrovně pak komisařka pro soudržnost a reformy Elissa Ferreira a předseda výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu Younous Omarjee.

Na půdě Evropského parlamentu byly představeny konkrétní aktivity kraje. Ten se chce v procesu transformace zaměřit na budování odborných kapacit, s jejichž pomocí může kraj spravovat efektivněji. „Za tímto účelem jsem například iniciovala založení Energetického centra Ústeckého kraje, které bude zajišťovat energetický management kraje s cílem snížit energetickou náročnost budov s využitím obnovitelných zdrojů energie. Již dnes víme, že můžeme splnit ambiciózní cíl, kterým jsou energetické úspory na krajských objektech ve výši 40 % z primárních energetických zdrojů,“ uvedla radní Iva Dvořáková. Ústecký kraj chce pomáhat i městům a obcím s přípravou projektů energetických úspor a využíváním obnovitelných zdrojů. Přispěje také k budování a rozvoji komunitní energetiky se zapojením municipalit i soukromého sektoru.

Řešila se též oblast datových služeb v datovém centru, jejichž prostřednictvím bude kraj efektivně sdílet data, vytvářet „datovou paměť kraje“ a zavede ve svých organizacích tzv. „bezpapírovou agendu“. Dále kraj zpracuje urbánně-ekonomickou studii posttěžební krajiny, a to oblasti od Ústí nad Labem ke Kadani. Tyto studie budou k dispozici dalším aktérům v území pro využití v oblasti revitalizace a resocializace. Všechny zmíněné služby a aktivity jsou součástí připravovaného strategického projektu „Transformační centrum Ústeckého kraje“, na jehož financování mohou být použity i prostředky z Fondu spravedlivé transformace. 

V neposlední řadě byla vyzdvižena spolupráce tří uhelných krajů. Radní Dvořáková navíc ocenila podporu poskytovanou Evropskou komisí i českými ministerstvy a možnost intenzivního zapojení krajů do přípravy plánů transformace a Operačního programu Spravedlivá transformace.

„Pro náš kraj je nezbytné s Bruselem úzce spolupracovat. Spravedlivá transformace je pro region obrovskou příležitostí,“ uvedl radní pro investice a majetek Tomáš Rieger. Jeho kolega radní pro finance Jan Růžička si pochvaloval navázání kontaktů s organizacemi zabývajícími se inovativním podnikáním, rozvojem a sdílením zkušeností. „Můžeme v budoucnu pomoci všem schopným lidem v našem kraji s touhou prorazit. Naším společným cílem je podnikání s vyšší přidanou hodnotou a s tím spojený regionální ekonomicky udržitelný rozvoj,“ konstatoval radní pro finance Jan Růžička.

Radní Iva Dvořáková na konferenci v Bruselu
Radní Iva Dvořáková na konferenci v Bruselu

Na konferenci byli také zástupci Karlovarského či Moravskoslezského kraje
Na konferenci byli také zástupci Karlovarského či Moravskoslezského kraje

 

 
 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 24.11.2022 / 24.11.2022 | Zveřejnit od: 24.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém