Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zastupitelé rozhodli o podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života

 
ZÚK
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček na začátku zasedání zastupitelstva informoval zastupitele o dosavadních aktivitách vedení kraje a dalších relevantních subjektů týkajících se opatření proti šíření koronaviru. Součástí jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo vystoupení ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Jedním ze společných opatření kraje a hygienické stanice je informační kampaň vedená pomocí letáků v hromadné dopravě.
Tisková zpráva ze dne 9. března 2020
 

 
 


„V souvislosti s výskytem koronaviru činíme již dva týdny potřebné kroky, které přísluší krajské samosprávě. V pátek 28. února se sešla Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnila také ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje paní Lenka Šimůnková. Ta dnes vystoupila v rámci bodu „Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje“ se shrnutím dosavadních kroků a aktuálními informacemi. Na středu 4. března jsem svolal Krizový štáb Ústeckého kraje, kterého se zúčastnili jak členové bezpečnostní rady, tak i tzv. stálá pracovní skupina krajského úřadu, dále již zmíněná krajská hygienička, zástupce dopravců a další relevantní osoby. Jednání zanalyzovalo aktuální situaci v Ústeckém kraji. Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. informoval o aktivaci pandemického plánu, o přijetí řady potřebných opatření. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje shrnula dosavadní opatření této složky. Společně s Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje deklarovali připravenost všech základních složek krajského integrovaného záchranného systému a aktivizaci svých plánů pro obdobné situace. Členové krizového štábu byli seznámeni se závěry Bezpečnostní rady státu, kdy jedním z výstupů je zákaz vývozu a omezení prodeje respirátorů, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Ústecký kraj proto kompletuje požadavky na ochranné roušky, respirátory a další ochranné pomůcky od nemocnic, zdravotnických zařízení, které budou centralizovány na Ministerstvu zdravotnictví. Zde bude centrální dispečink poptávek i dodávek, podle jeho pokynů budou pak dodavatelé dovážet přímo na místo určení. Podobné opatření se chystá u dezinfekčních prostředků. Od ústředních orgánů státní správy vyžadujeme a budeme vyžadovat jasné instrukce, protože i ty přispějí k řešení situace bez zbytečné paniky. Po jednání krizového štábu jsme mimo jiné zaslali našim příspěvkovým organizacím doporučení, metodické pokyny a informace. Organizacím v oblasti sociálních služeb mimo správu kraje jsme zaslali doporučení. Stejně jako po jednání bezpečnostní rady, tak i po jednání krizového štábu jsme poskytli aktuální informace médiím. V oblasti medializace čerpáme z oficiálních doporučení a sdělení především Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu, který stejně jako Krajská hygienická stanice zřídil infolinku. Ústecký kraj sděluje informace také prostřednictvím webu, sekce Krizové situace. Na závěr tohoto velmi stručného souhrnu děkuji personálu nemocnic za enormní nasazení v současné situaci, zejména infekčnímu oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Děkuji také složkám IZS a mnoha dalším osobám a subjektům, které k nastalé situaci přistupují se vší odpovědností,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Jednání se ale věnovalo i dalším tématům, které se například týkaly Podpory talentovaných mladých sportovců 2020 – vyhlášení dotačního programu. Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2020“ je určen k zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let v individuálních sportech (sporty, při kterých je výsledek ovlivněn výkonem každého sportovce samostatně), členům sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu v nejvyšších soutěžích v ČR a reprezentují Ústecký kraj též na zahraničních soutěžích.

Ústecký kraj tento program vyhlašuje druhým rokem. Pro rok 2019 byly mezi žadateli kluby, jejichž členové reprezentovali Ústecký kraj na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji a na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji a v nejednom případě stanuli na nejvyšších stupních a získali medaile. Finanční objem dotačního programu je stanoven na základě rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 (3 mil. Kč).

Cílem je mj. zvýšení výkonnosti reprezentantů Ústeckého kraje v nejvyšších republikových i zahraničních soutěžích, zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let v individuálních sportech.

Ústecký kraj vstoupí do asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Pětici krajů zastoupených v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR brzy doplní i Ústecký kraj. Shodli se na tom krajští zastupitelé 9. března 2020. Asociace byla založena v roce 1994 a v současné době sdružuje kromě krajů také 99 měst a obcí, 12 městských částí či 9 mikroregionů. V Ústeckém kraji jsou členy asociace Litoměřice, Štětí, Ústí nad Labem, Úštěk, Telnice, Křešice či Místní akční skupina Podřipsko. Město Litoměřice navíc bude už poněkolikáté hostit v dubnu vzdělávací program tzv. Jarní školu zdravých měst a valnou hromadu asociace. „Většina lidí v republice má náš kraj spojen s řadou průšvihů – zničené životní prostředí, kouřící a smrdící fabriky, vysoká kriminalita, bitky v ulicích, vybydlená ghetta na sídlištích, kmotři, korupce a dotační podvody. Je na čase to změnit! Ústecký kraj se dokáže pochlubit i řadou úspěšných projektů a aktivit – třeba právě vznikající otevřenou datovou platformou Portabo, která bude sloužit nejen kraji, ale i všem městům a obcím. Zapojením se do prestižní organizace, jakou je Národní síť zdravých měst, obcí a regionů, je pro nás jednak příležitostí inspirovat se úspěšnými příklady dobré praxe odjinud, ale také prezentovat, co se podařilo tady u nás, a postupně tak měnit obraz a vnímání našeho kraje,“ uvedl předseda Komise Smart Region Ústecký kraj a krajský radní Miroslav Andrt.

Posláním asociace je propojovat samosprávy a odborné organizace v Česku ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Vstup do asociace umožní Ústeckému kraji sdílet vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu i volené zástupce, využívat know-how asociace v oblasti strategického plánování a řízení, získat podporu v oblasti zapojování veřejnosti či průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích.

V neposlední řadě je „Zdravé město“ resp. „Zdravý kraj“ vizitkou kvality pro návštěvníky i mezinárodní partnery kraje – podpoří dobrou image vůči jeho obyvatelům i návštěvníkům.

„Po navázání úzké spolupráce s naší sítí, s dalšími organizacemi sdružujícími obce a města a po aktivizaci v oblasti SMART řešení, je vstup Ústeckého kraje do Národní sítě zdravých měst dalším důkazem, že Ústecký kraj kráčí správným směrem. Tedy vstříc novým výzvám v oblasti průmyslu, ochrany zdraví a zdravého životního prostředí. Oceňujeme fakt, že nejedná na vlastní pěst, ale koordinuje tuto politiku s dalšími důležitými aktéry v rámci kraje,“ dodává Marek Hartych z Krajské sítě místních akčních skupin. Ten je zároveň členem Pracovní skupiny pro města a obce při Komisi Smart Region Ústecký kraj.

Realizace programu „Zdravý Ústecký kraj“ velmi úzce souvisí též se zaváděním konceptu chytrých regionů (tzv. SMART), který Ústecký kraj systematicky rozvíjí od roku 2018.

Inovativní a koncepční řešení včetně aktivní komunikace s klíčovými partnery i širokou veřejností jsou přístupy, které může Ústecký kraj na základě zkušeností a doporučení asociace uplatnit právě nyní, kdy se formuluje nová vize pro Ústecký kraj při jeho transformaci z uhelného regionu na perspektivní kraj budoucnosti. Přihlášení se ke značce „Zdravý kraj“ pomůže také ke změně image Ústeckého kraje.

Zapojení Ústeckého kraje do asociace logicky navazuje i na jeho členství v Síti zdravých regionů při Světové zdravotnické organizaci.

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 9.3.2020 / 9.3.2020 | Zveřejnit od: 9.3.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém