Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili rozpočet na rok 2016

 
lo
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je sestaven ve výši 13 646 484 tisíc korun. Přitom očekávané příjmy jsou ještě o téměř 289 milionů Kč vyšší. Na rozdíl od státu, který chce hospodařit se schodkem 70 miliard, má Ústecký kraj rozpočet přebytkový. Přebytek, spolu s částí úspor z letošního roku, bude použit na splátky úvěrů z předcházejících období.
 

 
 

Zastupitelé kraje však mohou svobodně rozhodovat o mnohem menších částkách. Více než 12,3 miliardy korun rozpočtem kraje pouze proteče. K rozdělení tak zbývá něco málo přes 1,3 miliardy korun.

Nejvíce z tohoto měšce dostane odbor dopravy a silničního hospodářství – téměř 505 mil. Kč. Necelých 200 mil. Kč půjde do fondu investic a oprav, 172 mil. Kč odbor ekonomický, 140 mil. Kč odbor regionálního rozvoje a 63 mil. Kč odbor zdravotnictví.

Ne všechny prostředky však utratí Ústecký kraj sám. Nemalá částka – více než 295 mil. Kč bude formou dotačních programů a přídělu do fondů poskytnuta cizím subjektům. Kraj tak pamatuje na potřebu zvyšování bezpečnosti občanů příspěvkem policii, hasičskému záchrannému sboru, jednotkám sboru dobrovolných hasičů i ostatním složkám integrovaného záchranného systému. Pamatuje se i na podporu sportu i na motivační programy a stipendia pro žáky středních škol a vysokoškoláky, podporu regionální kulturní činnosti i záchranu drobných památek a architekturu dotvářející krajinu, podporovány budou sociální služby, prorodinné aktivity i protidrogová politika. Částka 50 mil. Kč je vyčleněna na podporu regionálního zdravotnictví, opomenuta není ani podpora obnovy krajiny a podpora hospodaření v lesích.

Investice kraje financované z vlastních prostředků budou zaměřeny zejména na opravy a rekonstrukce majetku kraje a přípravu projektů pro operační programy EU.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.12.2015 / 14.12.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém