Orientační nabídka


 

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili rozpočet na rok 2016

lo
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je sestaven ve výši 13 646 484 tisíc korun. Přitom očekávané příjmy jsou ještě o téměř 289 milionů Kč vyšší. Na rozdíl od státu, který chce hospodařit se schodkem 70 miliard, má Ústecký kraj rozpočet přebytkový. Přebytek, spolu s částí úspor z letošního roku, bude použit na splátky úvěrů z předcházejících období.
 

 
 

Zastupitelé kraje však mohou svobodně rozhodovat o mnohem menších částkách. Více než 12,3 miliardy korun rozpočtem kraje pouze proteče. K rozdělení tak zbývá něco málo přes 1,3 miliardy korun.

Nejvíce z tohoto měšce dostane odbor dopravy a silničního hospodářství – téměř 505 mil. Kč. Necelých 200 mil. Kč půjde do fondu investic a oprav, 172 mil. Kč odbor ekonomický, 140 mil. Kč odbor regionálního rozvoje a 63 mil. Kč odbor zdravotnictví.

Ne všechny prostředky však utratí Ústecký kraj sám. Nemalá částka – více než 295 mil. Kč bude formou dotačních programů a přídělu do fondů poskytnuta cizím subjektům. Kraj tak pamatuje na potřebu zvyšování bezpečnosti občanů příspěvkem policii, hasičskému záchrannému sboru, jednotkám sboru dobrovolných hasičů i ostatním složkám integrovaného záchranného systému. Pamatuje se i na podporu sportu i na motivační programy a stipendia pro žáky středních škol a vysokoškoláky, podporu regionální kulturní činnosti i záchranu drobných památek a architekturu dotvářející krajinu, podporovány budou sociální služby, prorodinné aktivity i protidrogová politika. Částka 50 mil. Kč je vyčleněna na podporu regionálního zdravotnictví, opomenuta není ani podpora obnovy krajiny a podpora hospodaření v lesích.

Investice kraje financované z vlastních prostředků budou zaměřeny zejména na opravy a rekonstrukce majetku kraje a přípravu projektů pro operační programy EU.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.12.2015 / 14.12.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém