Orientační nabídka


 

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2015 a rozpočtový výhled spolu s pravidly na následující období

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
web
Účetní závěrku za loňský rok spolu s rozpočtovým výhledem na období let 2017 až 2021 a pravidla pro sestavení rozpočtu na rok 2017 schválili na svém zasedání krajští zastupitelé. Přebytek ve výši 379 milionů korun již v dubnu rozdělili nemocnicím, divadlům a školám. Téměř 70 milionů korun kraj použije na mimořádnou splátku úvěru. Ke konci letošního roku bude dluh kraje zhruba 1,1 miliardy korun.
Tisková zpráva ze dne 29. června 2016
 

 
 

„Nejvyšší zadluženost byla v roce 2013, zhruba 2,7 miliardy korun, kdy bylo zastaveno vyplácení peněz z Regionálního operačního programu Severozápad. Teď postupně klesá a s poklesem počítáme dál,“ řekl k tématu radní Ladislav Drlý, do jehož kompetence oblast investic, majetku a ekonomiky Ústeckého kraje spadá. Na rozdíl od předcházejícího roku nepreferoval rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 jen spolufinancování projektů v rámci operačních programů EU, ale dal více prostoru vlastním investicím a velké údržbě. Většina stavebních prací proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi, jako například výměna oken a zateplení budovy Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most. Celková struktura výdajů roku 2015 ukazuje na 57 procentní podíl do oblasti vzdělání a školských služeb, téměř 18 procent získala oblast dopravy a na devět procent pak sociální věci.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2015 realizovány za 808 milionů korun včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je nárůst proti předcházejícímu roku o 187 milionů korun. Víc jak polovina všech projektů byla financována v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, opět jim dominují dopravní stavy a modernizace vybavení středních škol. Nechybí však ani podpora vzdělávacích projektů či vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

V rámci dotací bylo z rozpočtu kraje v minulém roce obcím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje poskytnuto přes 111 milionů korun, z čehož nejvíc obdržely obce okresu Děčín - 21 milionů korun, z obcí pak nejvíc Most a Chomutov, obě po pěti milionech korun.

Letos má Ústecký kraj hospodařit s rozpočtem 15 miliard korun, přičemž saldo příjmů a výdajů je 648 milion korun. V souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní krajský rozpočet posílí v budoucnu zhruba o 200 milionů korun ročně. „Je to příjemný dárek. My nejen z těchto peněz, ale i z dalších prostředků chceme navýšit příspěvky příspěvkovým organizacím. V minulých letech jsme vlivem hospodářské krize museli organizace škrtit, od letošního roku příspěvek navyšujeme, je to v průměru o dvě procenta ročně,“ uvedl Ladislav Drlý.

Důvěryhodnost a spolehlivost Ústeckého kraje vyjadřuje také získaný mezinárodní a národní rating s označením A2/Aa3, který byl letos v květnu udělen renomovanou společností Moody´s Public Sector Europe.

web
Hejtman Oldřich Bubeníček převzal spolu s radním Ladislavem Drlým ratingové hodnocení Ústeckého kraje


 

 
Zodpovídá: Ing. Marie Logrová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2016 / 29.6.2016 | Zveřejnit od-do: 29.6.2016-29.7.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém