Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo novou Strategii prevence kriminality

 
a
Zastupitelstvo Ústeckého kraj schválilo dne 22. února 2012 Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje do roku 2016. Hlavními cíli nové strategie kraje je zvyšování bezpečí občanů (eliminace výskytu sociálně nežádoucích jevů a kriminality) a zkvalitňování systému prevence kriminality na krajské a místní úrovni (podpora spolupráce participujících subjektů v oblasti prevence a koordinace jejich činnosti).
 

 
 

Tisková zpráva z 22. února 2012

„Problematika prevence kriminality není věcí jen úzké zájmové skupiny realizátorů preventivních programů nebo policie. Hlavním cílem všech aktivit v oblasti prevence kriminality je zvýšení bezpečí a zlepšení kvality života v našem kraji. Proto se zásadním způsobem dotýká všech obyvatel kraje,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. Jak dále doplnila, kriminalita v Ústeckém kraji od roku 2008 klesala, situace se změnila v roce 2011, kdy v souvislosti s migrací nepřizpůsobivých občanů do Ústeckého kraje došlo v této oblasti ke změně pozitivního trendu. „Jsem přesvědčena, že v tomto by nám výrazně pomohl Ústecký balíček, který začátkem února hlasy vládních poslanců nebyl schválen a který po legislativní stránce řešil nejproblematičtější oblasti spojované se sociálně vyloučenými lokalitami,“ doplnila Jana Vaňhová.

 

Vývoj kriminality v Ústeckém kraji zaznamenal od roku 2008 pokles. K nárůstu opět došlo v roce 2011, přičemž nejvyšší vzestup je zaznamenán ve Šluknovském výběžku, kde v letech 2010 a 2011 docházelo k masovému sestěhování osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Kriminalita v sociálně vyloučené lokalitě má obvykle strukturu, kterou lze přirovnat k pyramidě, na jejímž vrcholu stojí ti, kteří zneužívají nestandardní životní situace lidí žijících v sociálním vyloučení. Jde o lichváře, drogové dealery, kuplíře, organizátory nelegálních zaměstnání a další osoby organizující systematickou nezákonnou činnost. Tyto ústřední osoby organizující kriminalitu využívají další osoby ve středním patře pyramidy (prostřednictvím  systému závazků, rodinných a jiných vazeb, tlaku či vydírání), jejichž prostřednictvím zvyšují svůj vliv, zajišťují distribuci či realizují vymáhání. Ve spodním patře pyramidy zůstávají především oběti trestné činnosti, kterých je přirozeně nejvíce. Do systému kriminality jsou zapojeny jako nucení uživatelé nelegálních služeb, kteří tvoří závislou klientelu (závislosti na půjčkách, nelegálním zaměstnání, podmíněném ubytování, apod., ale i fyzické závislosti např. na návykových látkách).

 

Pro prevenci kriminality má zásadní význam především sociální prevence. Kriminalitu je nutné chápat jako důsledek sociálních problémů, které se vyskytují na určitém území. Ústecký kraj se proto významně zaměřuje na podporu opatření sociálního charakteru, především pak na podporu sociálních služeb. V rámci prevence kriminality je věnována pozornost vybraným druhům služeb sociální prevence. Tyto služby jsou klíčovým nástrojem pro integraci osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

  

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 22.2.2012 / 22.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém