Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyzvalo vládu ČR k podání návrhu na odvolání předsedy ÚOHS a k přípravě návrhu systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS

 
foto
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ZÚK) na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2020 jednomyslně schválilo usnesení, jímž vyjádřilo znepokojení nad přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a jeho předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek.
 

 
 

„Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, která nezřídka vykazuje znaky svévole. ÚOHS v řadě případů postupuje netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak ze strany ÚOHS rušena mj. i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popř. jsou zcela triviální. V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla i k neúměrným průtahům,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

 

ZÚK proto svým usnesením vyzvalo vládu ČR, aby využila své pravomoci a podala prezidentovi ČR návrh na odvolání předsedy ÚOHS, Petra Rafaje, jehož působení v čele ÚOHS zásadním způsobem ohrožuje důvěru v řádné fungování ÚOHS a nestrannost této instituce.

 

Dále se ZÚK obrátilo na vládu ČR s výzvou, aby připravila návrh zákona, jehož předmětem bude systémová reforma rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS směřující k obnově důvěry v nezávislé a předvídatelné rozhodování ÚOHS, a to zejména prostřednictvím omezení nadměrné koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a vytvoření systémových pojistek minimalizujících možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu.

 

ZÚK v dané souvislosti též vyzvalo Asociaci krajů ČR, aby se zapojila do jednání s vládou ČR a nabídla jí spolupráci při přípravě zmíněné reformy ÚOHS. 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 24.6.2020 / 24.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém