Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

 
kk
V prostorách konferenčního sálu Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem uspořádala ve středu 23. května 2018 Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, již osmý ročník Výroční vědecké konference spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2017 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.
 

 
 

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl osobně zúčastnit akce a mohl se seznámit s tak významnými osobnostmi. Jejich práce si nesmírně vážím. Jde mnohdy o velmi mladé odborníky, kteří již ve svém věku mají úžasné úspěchy,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Velmi oceňuji fakt, že roste počet lékařů, kteří svou vědeckou, výzkumnou a publikační činností zvyšují prestiž ústecké Masarykovy nemocnice, největší nemocnice Krajské zdravotní. A to nejen v rámci České republiky, ale v mnoha případech i za jejími hranicemi. Jako velké pozitivum vidím zároveň i dlouhodobé zapojení sester a zástupců dalších odborností do této činnosti,“ uvedl při hodnocení letošní výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

„Rozsah a úroveň vědecké a  publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici je úctyhodný. Inspirující je zjištění, že zkušení lékaři dokáží v této oblasti systematicky pomáhat mladším. Výroční vědecká konference je pak velmi vhodným způsobem, jak za výbornou reprezentaci naší společnosti poděkovat,“ dodal Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti největší nemocnice Krajské zdravotní podílejí. I v období personálního oslabení nemocnice jsme v této oblasti dosáhli velkých úspěchů. Je to i díky podpoře vedení Krajské zdravotní, představenstva společnosti a Ústeckého kraje. Ta impozantní podpora – mimo fakultní nemocnice nevídaná – dosáhla v interních grantech 15 milionů korun a je opravdu vidět. Přitom výsledky jsou posuzovány v rámci celostátního měřítka velice přísně. Poděkování patří i všem, kteří se účastní klinických studií, kde jsou kritéria rok od roku náročnější,“ řekl doktor Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice, který výroční vědeckou konferencí tradičně provázel.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici provedl profesor Martin Sameš, předseda Vědecké rady Krajské zdravotní. Celkem bylo vyhlášeno 21 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích, vybrané příspěvky byly předneseny.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a oddělení hrudní chirurgie. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní Martin Sameš, který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získali: MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., MUDr. Petra Meluzinová, oba z kliniky úrazové chirurgie, společně MUDr. Zuzana Krousová, MUDr. Marcel Vančo, Ph.D., a MUDr. Ivo Blšťák z gynekologicko-porodnické kliniky a MUDr. David Škvára z radiologické kliniky. Cenu oceněným lékařům předal Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Petra Fialy získali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, MUDr. Aleš Chodacki, primář oddělení nukleární medicíny, MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a Bc. Simona Šandová z kliniky úrazové chirurgie.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ si ocenění odnesli MUDr. Ing. Martin Pánek z novorozeneckého oddělení, Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské genetiky a doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky. Cenu předali MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Poslední kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Bc. Petra Abrahamová z oddělení centrálních operačních sálů, společně Markéta Limrová a Andrea Poláková, také z oddělení centrálních operačních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, opět z oddělení centrálních operačních sálů, Mgr. Alena Kohlová a Lenka Mikšová z kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Letos poprvé udělil ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice Josef Liehne zvláštní cenu, a to MUDr. Petře Kozmové, primářce oddělení následné péče v Ryjicích.

Fotografie z akce naleznete také na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 

jj

kk

 

ll

 

mn

oo

 

ooo

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 25.5.2018 / 25.5.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém