Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

 
001
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem uspořádala Výroční vědeckou konferenci spojenou s oslavou 125. výročí nemocnice a předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podeváté, tentokrát v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí měli Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Tisková zpráva ze dne 23. května 2019
 

 
 

„Masarykova nemocnice patří již dnes ke špičce zdravotnictví v České republice, v některých oborech i v zahraničním srovnání. Jedenáct klinik a špičková péče i na odděleních o tom mluví jasně. Řada našich lékařů přednáší i na mnoha vědeckých kongresech, sympoziích a konferencích na celém světě. Svědčí o tom ale i vysoká úroveň vědecké a publikační činnosti, která bude dnes oceněna. Mezi nimi je i řada republikových prvenství. Toto vše se promítá i do vysoké úrovně péče o zdraví občanů našeho kraje. A za to vám všem, lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům Masarykovy nemocnice upřímně děkuji nejen jménem svým, ale i jménem vedení Ústeckého kraje,“ Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Celkem bylo vyhlášeno 19 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích. První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a kardiologická klinika.  V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získali: MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a MUDr. Roman Mišičko, oba z kliniky úrazové chirurgie a kolektiv komplexního cerebrovaskulárního centra vedený MUDr. Ing. Davidem Černíkem, MBA, ve spolupráci s radiologickou klinikou vedenou přednostou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D.  Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou získali: Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské genetiky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, a MUDr. Roman Škulec z kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a kolektiv autorů MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Kateřina Kobrová. Poslední kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Andrea Poláková a Markéta Limrová z oddělení centrálních operačních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, rovněž z oddělení centrálních operačních sálů, Bc. Michaela Capková, DiS., z dětské kliniky,

Andrea Sujová, Lucie Lippertová, z neurochirurgické kliniky.

 

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Josef Liehne udělil zvláštní cenu MUDr. Danielu Nalosovi, dlouholetému primáři anesteziologického oddělení v ústecké nemocnici, za jeho celoživotní práci pro toto oddělení a zásluhy o rozvoj nemocnice, kde působí již 46 let. Primář Nalos se významně zapojil i do vědecké a publikační činnosti, získal řadu prestižních ocenění odborných společností.

 „Vážím si přístupu zkušených lékařů v Masarykově nemocnici, kteří dlouhodobě pomáhají mladším kolegům orientovat se a posouvat se dál na poli vědecko-výzkumné činnosti. Ti zase touží ve svých lékařských oborech po nových poznatcích, aby je mohli i dál předávat. Krajská zdravotní je v interních grantech doposud podpořila částkou 15 milionů korun. Děkuji všem, kdo svými vědeckými pracemi a odbornou publikační činností šíří dobré jméno Krajské zdravotní,“ uvedl při hodnocení letošní výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jiří Novák.

02

03

 

 

 


 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2019 / 23.5.2019 | Zveřejnit od: 23.5.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém