Orientační nabídka


 

Zemědělství v kraji a práce agrární komory

a
O potížích českých zemědělců, snižování plochy orné půdy a stavu hospodářských zvířat v našem regionu, ale také o spolupráci Ústeckého kraje a Krajské agrární komory, hovořil 23. ledna hejtman Oldřich Bubeníček s předsedou KAK ÚK František Loudátem a dalšími představiteli komory.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2013

Jednání byl přítomen radní kraje Arno Fišera, jenž má v gesci životní prostředí, zemědělství a venkov, předsedové některých okresních agrárních komor a také Ludmila Holadová, vedoucí Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova. Práce zemědělců usilujících o výživu národa je doslova každodenním bojem o přežití. Ubývá orné půdy, máme méně sadů, klesají stavy skotu i prasat a například v produkci na jeden hektar zemědělské půdy je Ústecký kraj v pořadí krajů ČR třetí od konce s 27.913 Kč vyprodukovanými z každého hektaru. Proto bylo tématem jednání především to, jak může v rámci možností pomoct Ústecký kraj zemědělských farmám, velkým potravinářských podnikům nebo drobným zemědělcům a soukromým podnikatelům. I rozpočet kraje s některými dotačními tituly do zemědělství a pro rozvoj venkova počítá, ale zemědělskou politiku státu a soběstačnost země ve výrobě potravin a výživě lidu to ovlivní jen nepatrně. Pravdou ovšem je, že jsme sice krajem průmyslovým, ale zemědělství má v některých okresech regionu nadále nezastupitelné místo stejně jako agrární komory s rozsáhlou členskou základnou.

   Součástí pracovního jednání hejtmana Oldřich Bubeníčka a radního Arna Fišery se zástupci Krajské agrární komory byla také příprava dalšího ročníku soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče a krajských dožínkových slavností. I letos na jaře se v rámci Dne zemědělců představí ve Stadicích  střední školy kraje a jejich žáci zemědělských oborů. Hovořilo se také o prezentaci zemědělců a Krajské agrární komory ÚK na litoměřickém veletrhu Zahrada Čech.    

Připravil Mgr. Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,odbor Kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz

1
Oldřich Bubeníček (vlevo) vítá na hejtmanství Františka Loudáta

2
Jednání hejtmana se členy KAK byl přítomen i radní Arno Fišera (zcela vlevo)

3
Vedoucí KIS paní Ludmila Holadová

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 24.1.2013 / 24.1.2013 | Schváleno / Zrušeno: 24.1.2013 / 23.2.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém