Orientační nabídka


 

Zimní školy pro pedagogy pořádané Ústeckým krajem mají kladné ohlasy

Pátým rokem se pedagogové z Ústeckého kraje vzdělávali na Zimních školách pořádaných v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (ÚK IKAP A2) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377, který je financovaný z prostředků Evropské unie.
Tisková zpráva ze dne 12. ledna 2023
Zimní školy v ÚK
 

 
 
Pro učitele byl na konci loňského roku připravený program plný přednášek, workshopů a seminářů. Od září do prosince bylo uspořádáno šest Zimních škol se zaměřením na matematiku, český jazyk, digitální gramotnost, fyziku, chemii, přírodopis a biologii. 

Zimní škola biologie a přírodopisu probíhala v září v Oparenském údolí, kde byly pro pedagogické pracovníky uspořádané praktické exkurze se zaměřením na oblast botaniky a geologie a oblast hmyzu a nižších rostlin. Dalším zajímavým workshopem byl Rozbor vývržků sov a dravců.  

Na zimní škole čtenářské gramotnosti byl pro pedagogy připraven workshop na téma Literárně-dramatická výchova v hodinách ČJ od Aleše Pařízka či workshop od Martina Sedláčka Emoční sebeobrana pro učitele II. Oba workshopy měly mezi pedagogy velký ohlas.

Zimní škola digitální gramotnosti byla zaměřena na novou informatiku podle revize RVP, digitální gramotnost či využití BBC Micro:bitů. Workshop na využití Micro:bitů byl mezi pedagogy velmi kladně hodnocen a přinesl jim další možnosti a náměty využití v rámci výuky na školách. 

Pro učitele fyziky byl na zimní škole připraven praktický workshop Experimentů s Vernierem, při kterém si pedagogové vyzkoušely nové pokusy vhodné pro rozšíření učiva. Pedagogové si vyslechli i zajímavou přednášku z oblasti sluneční soustavy či z oblasti gravitace. 

Zimní škola chemie byla zaměřena na ekologické aspekty chemického průmyslu, chemické zpracování platového odpadu. Zajímavým tématem byl i vodík jako palivo budoucnosti. V rámci zimní školy byla pro pedagogy připravena i exkurze do Mondi Štětí. 

Zimní škola matematické gramotnosti přinesla pro pedagogické pracovníky seminář od Vlastimila Chytrého na téma Problematika didaktického testování a možnosti jeho hodnocení. Tento seminář byl pedagogy velmi kladně hodnocen a přinesl i mnoho praktických rad z oblasti hodnocení žáků. Praktickým workshopem byla Tandemová výuka matematiky pomocí ozobotů či Historie rekreační matematiky aneb Jak může vzniknout ze zábavné hádanky nová matematická teorie. 

Všechny zimní školy přinesly pro pedagogické pracovníky nové náměty do výuky, měli možnost vyzkoušet nové pomůcky pro rozvoj výuky či si se svými kolegy mohli vyměnit a sdílet příklady dobré praxe. 

Zimní školy, ale i další aktivity projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (ÚK IKAP A2), jehož realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, podporuje krajská radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková. Ta vnímá pozitivní dopad těchto činností nejen na zlepšení kvality vzdělávání, ale následně i na zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v regionu.

Pedagogové na workshopu z biologie
Pedagogové na workshopu z biologie

Pedagogové na workshopu z biologie
Pedagogové na workshopu z biologie

Pedagogové na workshopu v rámci zimní školy fyziky
Pedagogové na workshopu v rámci zimní školy fyziky

 

Pedagogové na workshopu v rámci zimní školy matematické gramotnosti
Pedagogové na workshopu v rámci zimní školy matematické gramotnosti

 

 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie
Projekt je financován z prostředků Evropské unie

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 12.1.2023 / 12.1.2023 | Zveřejnit od: 12.1.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies