Orientační nabídka


 

Životní prostředí a zemědělství

 
 
 

Dotace

Odbor životního prostředí a zemědělství v rámci své agendy vyhlašuje a následně zpracovává následující dotační programy:

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025

Oblasti podpory:

1. Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje

Kontakt: Ing. Dominika Petráková, petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426

2. Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje

Kontakt: Ing. Dominika Petráková, petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426

3. Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

Dotační titul č. 1 – Založení chovu včel

Dotační titul č. 2 – Rozšíření chovu včel

Kontakt: Ing. Zdena Chládková,  chladkova.z@kr-ustecky.cz , 475 657 268

4. Podpora rybářství a rybníkářství

Kontakt: Ing. Dominika Petráková, petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426

5. Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje

Kontakt: Ing. Dominika Petráková, petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426


Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

Dotační titul č. 1 – Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou

Dotační titul č. 2 – Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh

Kontakt: Ing. Dominika Petráková, petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426


Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

Dotační titul č. 1 – Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních

Dotační titul č. 2 – Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti

Dotační titul č. 3 – Podpora projektů EVVO

Dotační titul č. 4 – Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský

Kontakt: Ing. Dagmar Hyblerová, hyblerova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 170


Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

Oblast podpory:

1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu

Dotační titul č. 1 – Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu

Dotační titul č. 2 – Zřízení, vybavení zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu

Dotační titul č. 3 – Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím

2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Dotační titul č. 4 – Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení

Dotační titul č. 5 – Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů

 Dotační titul č. 6 – Podpora využití obecního kompostu

3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu

Dotační titul č. 7 – Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad

Dotační titul č. 8 – Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek

Kontakt: Ing. Dagmar Hyblerová, hyblerova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 170


Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025

Kontakt: Bc. Jiří Šír, sir.j@kr-ustecky.cz, 475 657 927

 

Náležitosti žádosti o dotaci:

Každé podání musí obsahovat samotnou žádost o poskytnutí dotace a povinné přílohy k žádosti, které jsou konkrétně specifikované v každém programu.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > Dotační politika > Dotační tituly Ústeckého kraje > Životní prostředí a zemědělství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém