Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 

Zlepšení infrastruktury středních škol je v zájmu Ústeckého kraje

 
znak
Odbor regionálního rozvoje podal v květnu 2019 dvě žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu, který usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR.
Tisková zpráva ze dne 11. června 2019
 

 
 


Konkrétně jde o podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování“ do Integrovaného regionálního operačního programu, 19. výzvy ZS ITI k předkládání žádosti o podporu – „Infrastruktura středních škol III“ ve vazbě na 66. výzvu ŘO IROP a 41. výzvu nositele ITI.

Realizací projektu dojde k vybavení prostor pro praktickou výuku technických učebních oborů školy novým strojním zařízením, jedná se o dílny praktického vyučování a strojírenského centra. Nové vybavení bude respektovat potřeby praxe. Díky tomu se žáci těchto oborů seznámí jednak s obecnými vlastnostmi materiálů a technologií, tak přímo s postupy a poznatky, které se prakticky v těchto odvětvích používají v souladu s moderními trendy ve výrobě. Budou tak lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu.

 

„Globálním cílem projektu je zvýšit odborné kompetence i praktické dovednosti žáků odborné střední školy, a tím přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a zároveň tím přispět k řešení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu,“ uvedl k podání žádosti náměstek hejtmana ústeckého kraje Zdeněk Matouš.

 

Pořizované vybavení je určeno do výukových prostor realizovaných v rámci synergického projektu IROP, SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování. Projekt bude realizován do září 2020.

Dále byla podána žádost o poskytnutí dotace na akci „Centrum školských poradenských služeb Šluknovska - REKO“ do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 86. Výzvy IROP - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života - SC 2.4.

Předmětem projektu je podpořit školská poradenská pracoviště v Rumburku, a to konkrétně Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Speciální poradenské centrum. Po realizaci tohoto projektu by se zařízení stalo Centrem školské poradenské služby ve Šluknovském výběžku.

 

Cílem projektu je zkvalitnění školských poradenských služeb v regionu Šluknovska, a to přestavbou části domova mládeže Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvkové organizace (zřizovatelem je Ústecký kraj) na centrum školských poradenských služeb.

 

„Primárně dojde k podpoře vzdělanosti, což by mělo dlouhodobě přispět ke stabilizaci lidských zdrojů v oblasti Šluknovska, kde se stále potýkáme se sociálními problémy. Výsledkem bude zejména zlepšení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu,“ popsal význam projektu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.

 

Zpracovala Ing. Ellen Herzogová, odbor regionálního rozvoje


01

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2019 / 11.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém