Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Známe nejlepší absolventské práce

 
002
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se dnes odehrálo slavnostní vyhlášení soutěže Absolventská práce 2012, kterou již podruhé zorganizovala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje pod záštitou Ústeckého kraje za podpory Asistenčního centra a.s. Most. Vítězové si odnesli finanční odměnu.
Tisková zpráva z 12. listopadu 2012
 

 
 

Soutěžilo se ve třech kategoriích: bakalářské práce, diplomové práce a práce se zaměřením na inovaci nebo řešení technických problémů ve firmách a ve výzkumu. V každé kategorii byla vyhlášena první tři místa. Do soutěže studenti přihlásili celkem 12 diplomových a 18 bakalářských prací. Hlavní podmínkou prvních dvou kategorií byla souvislost s rozvojem Ústeckého kraje.

 

Tři nejlepší si odnesli odměnu ve výši 20, 10 a 5 tisíc korun. Seznam vítězů najdete níže.

 

Speciální cenu udělil v rámci soutěže radní Petr Jakubec, kterému se líbila práce Mgr. Martina Řípy na téma „Šluknovsko jako periferie – analýza území na základě objektivního a subjektivního pohledu“. „Práce Martina Řípy je velice zdařilá. Líbila se mi, protože reaguje na aktuální problémy, se kterými se náš kraj momentálně potýká,“ vysvětlil radní.

 

Slavnostního předávání se zúčastnili i zástupci dalších partnerů soutěže. Krajskou hospodářskou komoru ÚK zastupoval Zbyněk Pěnka a Asistenční centrum a.s. Most František Jochman.

 

Smyslem soutěže je podpora prestiže vysokého školství s cílem podpořit nejlepší práce zaměřené na rozvoj Ústeckého kraje, a tak zvýšit motivaci studentů a podpořit jejich vztah k regionu.

 

Na závěr ceremoniálu byl slavnostně vyhlášen 3. ročník soutěže. Studenti nižších ročníků si proto mohou vybrat takové téma, které se jim bude hodit pro případné přihlášení do soutěže.  

 

Seznam vítězů:

 

Bakalářská práce:

 

  1. ČVUT fa Dopravní: Bc. Nela KolesarováNávrh zklidnění dopravy v ulici Drážďanská v ÚL

 

  1. ČVUT fa Jaderná a fyzikálně inženýrská: Bc. Vladislav KlímaAudio průvodce pro turisty

 

  1. VŠB fa Hornicko-geologická: Bc. Marek PatakyÚprava, využití a zpracování popílku

 

 

Diplomová práce:

 

  1. UJEP fa Umění a designu: MgA. Jakub KonupkaVizuální komunikace panelových domů“

 

  1. UJEP fa Výrobních technologií a managementu: Ing. Radek KrpenskýAplikace metody VSM v podniku Donaldson Industrial CR – koncern s.r.o.“

 

  1. VŠFS fa Sociálních studií: Ing. Dagmar TomsováPůsobnost veřejné správy v oblasti bezpečnosti a provozu na pozemních komunikacích“

 

 

Diplomová práce zaměřená na inovaci nebo řešení technických problémů ve firmách a ve výzkumu:

 

  1. UJEP fa Výrobních technologií a managementu: Ing. Martin ČechoNávrh nastavení parametrů výroby papíru s vypařovacími inhibitory koroze“

 

  1. UJEP fa Životního prostředí: Ing. Radka VlčkováEkomorfologický monitoring vodních toků v povodí Bílého potoka“

 

  1. UJEP fa Životního prostředí: Ing. Kamil NovákČasoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most vlivem důlní činnosti“

 

 

Ocenění člena Rady Ústeckého kraje, Ing. Petra Jakubce, za řešení problematiky okrajových lokalit Ústeckého kraje:

 

UJEP fa Přírodovědecká: Mgr. Martin ŘípaŠluknovsko jako periferie – analýza území na základě objektivního a subjektivního pohledu“

 

Připravila:

Mgr. Alena Tichá

oddělení tiskových informací

Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Tel.: 475 657 741, 734 412 962

ticha.a@kr-ustecky.cz

 

01
Na krajském úřadě se sešli autoři oceněných absolventských prací.

01
Gratulace Radce Vlčkové od radního Petra Jakubce, vedle něj pak František Jochman a Zbyněk Pěnka

01
Zvláštní cena Petra Jakubce Martinu Řípovi

01
Společné foto všech zúčastněných

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 12.11.2012 / 12.11.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém